Vad är ett typiskt kvinnligt attribut

Det är lätt att bli lite matt över de ständiga symboler för kvinnor respektive de yttre attribut och symboler som betecknar mannen. Vissa kvinnliga eller manliga egenskaper är svårare att kunna argumentera emot eller ändra på, som att män ofta har mustasch eller skägg medan en kvinna i vårt samhälle inte förväntas ha någon kroppsbehåring även på ställen där alla kvinnor faktiskt har det. Ber man någon bildligt beskriva vad för attribut som man kan förväntas se hos en kvinna är det få personer som svarar en cigarr som ett kvinnligt kännetecken medan det inte är lika förvånande attribut hos en man. Varför är det så? Kortfattat kan man nog konstatera att det finns betydligt fler saker i samhället som kan betecknas som antingen manligt eller kvinnligt, än vad vi brukar tro utan att tänka, utan att analysera det så mycket mer.

Frågan är om det är speciellt intressant att ta upp och diskutera vad som allmänt anses vara kvinnligt i samhället på olika plan, eftersom att det ändå är en del som man önskar att ändra på. Vill man ändra på något så måste det ju underlätta att blicka framåt och förändra utkomsten i framtiden istället för att fastna i det förflutna och älta det som har varit eller är situationen idag. Samtidigt kan man hävda att vi måste förstå dagens position till fullo för att kunna kartlägga vilka positioner som är möjliga inför framtiden.  Debatten går varm på många olika plan, och den behöver också göra det för att dagens män och kvinnor ska kunna må bättre och kunna skapa bättre grundläggande förutsättningar för framtidens invånare.