Störst löneskillnader i chefspositioner

4661707-mixed-group-in-business-meetingDet har sedan länge varit allmänt känt att kvinnor behandlas orättvis på arbetsmarknaden och tjänar mindre än män, trots samma yrkesroll. Detta gäller många olika yrkesroller och branscher, men störst skillnad är det mellan kvinnor och män i chefspositioner.

Vi har tidigare skrivit om manliga och kvinnliga attribut, något som egentligen är helt befängt. Attribut borde bestämmas utifrån vem man är som person, inte utifrån vilket kön man har. Det är således en fråga om jämställdhet, där kvinnor återigen behandlas annorlunda och ofta som mindre värda och intelligenta än män. Men återigen kommer kön att spela en roll som ökar klyftorna mellan kvinnor och män. Löneskillnader mellan kvinnor och män är ett problem som funnits länge, men som ändå försiggår där man minst anar det. Denna orättvisa måste politikerna aktivt satsa stenhårt för att sätta stopp för.

Synen på kvinnor i arbetslivet måste förändras

Det är en tydligt gammaldags och felaktig bild av kvinnor som fortfarande florerar på många platser på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan kvinnor och mäns löner syns i många branscher, där kvinnor på samma eller liknande positioner tjänar betydligt mycket mindre än män, något som är fullständigt oacceptabelt. På ledande positioner som chefsroller är skillnaderna störst, rapporterar SCB. Kvinnor värderas helt enkelt inte lika högt som män på arbetsmarknaden och en anledning till att kvinnliga chefer ibland har lägre lön kan bero på att de arbetar i kvinnodominerade branscher, där män anses som mer eftertraktade. Man ska få betalt för det arbete man utför och för den roll man har, inte utifrån vilket kön man tillhör. Det är således tydligt att samhällets ramar fortfarande skapar stora klyftor i arbetslivet.

”Löneskillnaden mellan kvinnor och män är också en värderingsfråga, bara genom att vara man så har man ett högre marknadsvärde än en kvinna, säger hon. Ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen spelar också roll. Nu missgynnas kvinnor vid rekryteringen eftersom många arbetsgivare förutsätter att de ska vara hemma med barn längre än manliga kolleger. Kvinnors lön blir också lägre om de är hemma.” Säger Heike Ekers till Dagens Nyheter.