Skillnaden mellan löner

Inom arbetaryrken ligger den faktiska månadslönen för kvinnor på 17 000 kronor, medan männen tjänar 23 000 kronor per månad, enligt LO:s nya jämställdhetsbarometer.

Så står det inledningsvis i en artikel från Svenska Dagbladets Näringsliv och det är ju egentligen ingen nyhet – utan att kvinnor faktiskt tjänar mindre än män är någonting de flesta är medvetna om, vilket gör det ännu sorgligare att problemet ens existerar. För om man är medvetna om problemet borde det vara så att man gör någonting åt saken, men uppenbarligen är så inte fallet. Till hösten är det val i Sverige och förhoppnings kommer våra politiker ta ansvar vad gäller lönefrågan mellan könen. För dessvärre är det som så att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat konsekvent sedan 2006 (källa).

Företaget har ett ansvar

Vad kan man då göra för att minska skillnaderna mellan lön? Främst ligger ansvaret hos företaget. För det första så bör man uppmärksamma att det finns ett problem, och kanske ska man se till att någon utomstående går in och läser av lönerna. http://www.edgehr.se/ är exemepl på ett företag med konsulter som man kan ta in för att se över lönerna. De har en tjänst som heter ”Lönevågen” där de kartlägger lönerna genom ett webbaserat verktyg. På så vis kan man enkelt se över och upptäcka samt åtgärda osakliga löneskillnader. Det man också kan göra är att se till samtliga nyanställda går in på samma lön, oavsett kön.

Mans- och kvinnoyrken

Sen ska man också se till det faktum att den stora skillnaden i löner också beror på vilken typ av yrke det handlar om. Exempelvis är fler kvinnor underbetalade för att de arbetar på så kallade ”kvinnoyrken” (sjukvården, lärare, äldrevården med mera), medan män vanligen arbetar på kontor och i chefspostioner. Vad man där bör göra är att höja de statliga lönerna för kvinnorna, eftersom det innebär att skillnaden minskar. Det är också för övrigt väldigt konstigt att det är lägre löner på ”vårdarbeten”, i och med att det är någonting väldigt värdefullt att ta hand om andra människor. Det är också ett väldigt slitsamt arbete och många kvinnor är det som får skador i sitt arbete på grund av tunga lyft, stressiga arbetstider och dåligt med personal.

Världens mest jämställda land?

Många är det som säger att Sverige är världens mest jämställda land – och kanske är det så, men man ska också komma ihåg att vi är långt ifrån klara. Kvinnor tjänar mindre, får mindre plats och nedvärderas på arbetsplatser varje dag, vilket självklart inte är okej. Nu till valet som kommer kan det vara smart att försöka sätta sig in i de olika partiernas syn på jämställdhet samt arbetspoltiken. Kvinnorna är 50 % av världens befolkning, och har missgynnats flera gånger om. När ska det få ett stopp? Snarast möjligt är vår förhoppning!
Männen måste släppa in kvinnorna i arbetstrappan.