Så tar läkare makten över sin arbetstid

Många som jobbar inom vården vittnar om dålig flexibilitet inom arbetet och att man inte hinner vila ut mellan passen. Därför är det många läkare och sjuksköterskor som går över till bemanningsföretag. Bemanningsföretagen är också en viktig faktor för att få ut bemanning även till landsbygden.

https://www.medlink.se/hyra-vardpersonal/bemanning-lakare/ kan man som arbetsgivare få en konsult som hjälper en att hitta en bra bemanningslösning till sin avdelning. Allt fler läkare söker sig till bemanningsföretag, eftersom man har upptäckt att här finns bättre villkor än som fast anställd på en avdelning.

Bemanningsföretagen ökar flexibiliteten

De flesta av oss känner till att det råder personalbrist inom vården. Det beror främst på att vi har en ökad befolkning och att vi dessutom blir äldre. Det gör att belastningen på vården ökar, samtidigt som det inte sker samma tillströmning av folk med rätt kompetens. Men personalbristen beror också på att många inte söker sig till vårdyrket, eftersom man hört att arbetsbelastningen är för hög.

I en artikel i Aftonbladet citeras Heidi Stensmyren som är Läkarförbundets ordförande:

– Våra medlemmar larmar om en svår arbetssituation och säger att de upplever en ökad flexibilitet som uthyrd, säger hon.

Forskare och experter inom branschen testar nu olika sätt att få folk att stanna kvar inom vården. Bland annat ser man över arbetstiderna, försöker på olika sätt komma åt personalens möjlighet till flexibilitet och ser över vad man kan göra för att minska stressen och belastningen. Stressforskningsinstitutet menar att en arbetstidsförkortning inte i sig skapar mindre stress, utan en rad olika faktorer hänger ihop för att få till en bra arbetssituation inom vården.

Många läkare och sjuksköterskor väljer att gå över till bemanningsföretagen, just för att man där kan erbjuda högre löner och bättre arbetsvillkor.