Mer lön som sjuksköterska

Att vara sjuksköterska är ett hårt krävande jobb idag och tyvärr är inte lönen den bästa. Det finns dock några olika saker som du kan göra för att tjäna mer pengar.

Du kan välja att ta på dig mer shift för att jobb mer, men detta är inte hållbart i längden. Just nu behövs det många sjuksköterskor på landets sjukhus och därför kanske du kan hoppa in som vikarie på olika sjukhus. Detta kanske inte är det bäst för dig eftersom du behöver ha tid till annat också men när du är vikarie så har du egentligen inte tider utan får hoppa in när du behövs. Du kan också jobba som inhyrd sjuksköterska och då får du många förmåner vilket du inte hade fått om du var anställd.

Du kommer kunna styra mer över dina arbetstider och din lön. Du kan också välja att ta semester när och hur länge du vill. Du kommer också att ha flera olika arbetsplatser och det gör att du inte känner att det blir samma sak varje dag. Det som kan vara negativt med detta är att de anställda sjuksköterskorna får mindre betalt och sämre villkor. Chefen bestämmer de anställdas arbetstider och hur mycket de ska jobba och det kanske inte alltid känns så rättvist.

Jobba i Norge

Då sjuksköterskor får dåligt betalt i Sverige har många valt att åka över till Norge för att jobba där. I Norge får de nämligen mycket högre betalt som sjuksköterska. Det är långt ifrån alla som har möjligheten att faktiskt åka till Norge och jobba men de som kan göra det, kommer kunna få bättre arbetstider och högre lön för samma jobb de annars hade gjort i Sverige. Att slita ut sig för låga löner är inte värt det men å andra sidan behöver vi i Sverige sjuksköterskor också.