Mer jämställda löner med rätt löneprogram

Vill du öka jämställdheten på företaget? Då är ett bra lönehanteringsprogram ett sätt – då kan du enkelt se alla löner och på vett överskådligt sätt ta reda på hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor.

 

Med rätt löneprogram på ditt företag, som detta https://aditro.com/sv/loneprogram/, blir det inte bara enklare, mer effektivt och pålitligt med lönehanteringen. Du dessutom får en bra översikt över lönenivåerna och kan justera för ett mer jämställt företag, där kvinnor och män tjänar lika för lika arbete.

Det är nämligen så att en löneskillnad på närmare 12 procent fortfarande finns mellan män och kvinnor i Sverige. Och efter klockan 16.02 varje dag jobbar kvinnor gratis samt får bara ut 67 procent av mäns pension. För bara några år sedan var lönegapet större men om förändringen fortsätter i denna takt kommer vi inte ha jämställda löner förrän år 2050. Det är över trettio år bort. Mer om detta här.

Lönegapet minskar – men är fortfarande stort – mellan könen

I SVT går det att läsa om hur lönegapet mellan män och kvinnor fortsätter att minska, men att kvinnor ändå fortsättningsvis tjänar i genomsnitt 4000 kronor mindre än män varje månad. De faktorer som påverkar lönen, förutom ditt kön, är om du jobbar i en mansdominerad eller kvinnodominerad bransch, om hur din utbildning värderas, vad för yrke du har och om du jobbar heltid eller deltid. Men trots dessa faktorer finns det en löneskillnad på hela 4,5 procent som inte går att förklara med vare sig statistik eller andra fakta. Det handlar med andra ord om ditt kön.

Lite fakta om löner från Svenska Dagbladet via Medlingsinstitutet är dessa följande:

 

  • Genomsnittslönen under 2016 var 32 800 kronor i månaden.
  • Medianlönen (den mittersta lönen) låg på 29 300 kronor.
  • Tio procent av de yrkesverksamma tjänar sämre än 22 000 kronor.
  • Tio procent tjänar mer än 46 400 kronor i månaden.
  • Kvinnor tjänade i fjol i snitt 88 procent av männens löner.
  • När hänsyn tas till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.
  • Inräknat att kvinnor dessutom har mindre arbetad tid blir kvinnornas inkomster 76 procent av männens.