Lönsamt med kvinnliga chefer

Kvinnliga chefer är lönsamma för företag. Det visar bland annat ett ny stor studie som omfattar 91 länder.

Studien som har genomförts av Peterson Institute for International Economics visar att det är antalet kvinnliga chefer på ett företag som ökar sannolikheten för en hög lönsamhet. Studien har undersökt ledningen i nästan 22 000 företag i 91 länder och visar att kvinnors kompetens som ledare är viktig att ta tillvara på och uppmuntra eftersom det leder till förbättrat resultat. Kvinnor anses exempelvis bra på att nätverka och sköta om kundrelationer. För att underlätta i relationsbyggandet är ett CRM-system ett måste i de flesta företag. Det finns olika system för kundvård och www.chessit.se erbjuder ett intelligent system som hjälper företag att nå nya mål och högre lönsamhet.

Antalet kvinnliga chefer avgör

Med chefer avses både mellanchefer och högre chefer. Att endast ha en kvinnlig VD ökar inte lönsamheten utan det är antalet chefer som bidrar till ökad lönsamhet. I VD-tidningen skriver man:

”De organisationer som har 30 procent kvinnor i ledande positioner visar sig vara 6 procent mer lönsamma än mansdominerade verksamheter.”

Ovanstående tyder alltså med andra ord på att det kan vara mycket kostsamt och leda till minskad lönsamhet för ett företag att utesluta kvinnor från de ledande positionerna.

Ökad kompetens och minskad könsdiskriminering

I en artikel från Harvard Business Review beskrivs hur ett ökat antal kvinnliga chefer ger en bättre spridning av kompetens på den högsta nivån. Risken för könsdiskriminering minskar dessutom vilket gör att det blir lättare att rekrytera talangfulla kvinnor och behålla dem.