Lönekartläggning visar skillnader i lön

Kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete. Svårare än så kan det inte vara. Tyvärr är skillnaden mellan lön och kön fortfarande närvarande. Ofta beror det inte på att olika kollegor med samma befattning får olika lön beroende på kön, utan snarare att män i högre grad gör en annan typ av karriärstege. Genom att analysera ett företags löner och sätta dem bredvid befattning kan man kartlägga om man delar ut orättvisa löner.

Enligt pihr.se, som erbjuder en mjukvara för lönekartläggning åt företag, finns det åtminstone åtta anledningar att lönekartlägga sin verksamhet. För det första gör man det för att kunna säkerställa att inte orättvisa löner betalas ut. Dessutom måste alla arbetsplatserfölja DO:s riktlinjer. Man gör det också för att få underlag till lönerevision, kvalitetssäkra ens lönesättning, främja önskad lönestruktur. Det är ekonomiskt gynnsamt att sätta korrekt löner, och företaget stärker sin interna och externa employer branding.

Stämde för ojämlika löner

En person som nått hjältestatus är Hope Solo, en av världens mest ansedda och bästa fotbollsmålvakter. I samband med VM 2015 anmälde hon och fyra lagkamrater fotbollsförbundet i USA till jämställdhetsombudsmannen på grund av de enorma löneskillnaderna mellan kvinnor och män i branschen.

”Vi kan inte vara tysta. Vi får inte acceptera status quo. Vi får inte gå med på mindre än jämställda löner. Historien har visat att vi måste kämpa för våra rättigheter. Jag kommer fortsätta kampen för de unga i Amerikas skull, och jag kommer fortsätta tro att de kommer ha en bättre och mer jämställd värld än den vi har nu”. Citatet är hämtat från SVT.

Du kan läsa om Hope Solos kamp för jämställda löner även här.

Även i Sverige har de ojämställda lönerna inom sporten tagits upp många gånger.