Kvinnors yta mer granskad än männens

Att det kan vara svårt att vara kvinna i en mans värld är klurigt ibland, det vet de flesta år 2010. Det här behöver inte bara ta sig uttryck i politikens rum, eller i näringslivsfrågor, utan det kan också vara tungt att vara kvinna på ett rent ytligt plan. Eftersom att det, trots allt, är viktigare för ens kvinnas framgång än en mans framgång, hur man ser ut, så slår det hårdare mot en kvinna att inte vara attraktiv, än det gör mot en man.
Ta ett problem som kvinnligt håravfall. För män är det såpass vanligt att ingen direkt höjer på ögonbrynen. Men om en kvinna börjar tappa hår på ett ganska uppenbart sätt är hela hennes kvinnlighet plötsligt ifrågasatt.

En man med lite hårväxt på film, så som exempelvis Bruce Willis, skulle aldrig anses som mindre manlig på grund av det. Men har ni någonsin sett en lika tunnhårig göra karriär på vita duken?