Kvinnors kapacitet

Parollen ”Kvinnor kan!” har hängt med i flera decennium som ett sätt att visa på kvinnors kapacitet. Men att överhuvudtaget behöva påminna om att kvinnor kan, denna uppenbara sanning, kan i en del fall bli kontraproduktivt.
Frågan ska inte handla om huruvida damer har förmåga eller ej, utan hur den enorma förmåga de självklart har bäst ska komma till användning.

Frågan om könsmässig jämlikhet har aldrig varit, och ska aldrig vara, en fråga om kvinnors välbefinnande utan om ett samhälles dito. Att låta kvinnor gagnas av sina givna rättigheter är inte en välgörenhetens klapp på huvudet, utan en otvivelaktig nödvändighet för att alla delar av samhället ska frodas.

Om man exempelvis tittar på systemen med mikrolån som blir allt populärare så är det så tydligt att det gör nytta att ekonomiskt backa kvinnor så att de kan göra verklighet av sina affärsidéer och entreprenörskap. UNICEF, FN:s barnfond, har officiellt gått ut och sagt att det är vetenskapligt bevisat att genom utbilda flickor hjälper man hela byar ur fattighet. Därför att kunskap är styrka, bildning är makt att förbättra och försörja.

Att kvinnor kan är med andra ord gårdagens nyheter, om inte förgårdagens. Vad vi vill prata om idag är hur vi ska kunna komma fram för att sätta igång med allt vi kan med.