Kvinnornas hälsa & männens självmord

Kvinnornas hälsa är nedprioriterad mot mannens – men när 70 procent av självmorden begås av män kanske är det tydligt att någonting inte stämmer angående mäns psykiska hälsa. Var börjar man?

Sverige har en bra sjukvård. De flesta får vård i god tid, blir friska och fortsätter med sina liv. Men det jämställdhetär någonting i sjukvården som inte stämmer, och det handlar om skillnader i hur män behandlas i jämförelse med kvinnor. En jämlik hälsa är någonting som regeringen nu ska ta på större ansvar för att alla ska ha bättre vård, men det känns fortfarande som det är långt kvar att gå. Och det är ju bara en av många saker som inte är jämställt i samhället. Kvinnorna får forfarande sämre betalt och ansvarar mer för hemmet – samtidigt är det många män som mår dåligt, men även då kan jämställdhet vara en av anledningarna. Som man är du inte lika välkommen att känna som en kvinna och det har bland annat gjort att exempelvis fler män än kvinnor väljer att avsluta sina liv i förtid, hela 70 procent av alla självmord begås av män.

En kan egentligen säga att vi enbart är jämställda till döden. När det kommer till kostnad för att begravas är det faktiskt ingen skillnad, där betalar män och kvinnor lika mycket. Sen är det självvalt hur mycket en vill lägga på gravsten och kista, där finns det både billiga och lite dyrare alternativ. Läs mer om gravstenar här.

Sedan finns det mycket annat som inte känns helt okej när det kommer till hur begravningar hanteras. För det första är det forfarande en lång väntetid för att få begravas – vilket är väldigt jobbigt för anhöriga. Dessutom är det stora skillnader i begravningsavgifter beroende på var i landet du bor, någonting som dock ska ändras under 2016.

Tjänar du 250 000 kronor om året betalar du 600 kronor i Nynäshamn och 475 kronor i Sorunda. I Övre Älvdals församling hade du betalat 1 900 kronor (76 öre). Dessa skillnader i begravningsavgift ska utjämnas när Svenska kyrkan inför en enhetlig avgift från 2016. Läs mer.