Kvinnor till mansdominerade branscher

Det finns en mängd olika branscher som är mansdominerade. Men för att få en ändring på detta gör flera branscher och företag satsningar för att locka fler kvinnor.

2188533-businesswoman-celebrating

I Ekuriren kan man läsa om att man nu försöker locka fler kvinnor till transportsektorn. För att börja få upp intresset anordnade man i Flen en provkörning av hjullastare, buss och lastbil. Arbetssökande kvinnor kunde alltså komma på evenemanget och testa på de olika transportmedlen, samtidigt som de fick info om behovet av chaufförer på arbetsmarknaden. I transportsektorn finns det nämligen gott om jobb men man vill bryta den mansdominans som finns i dag.

Satsar på ”ladies month”

Det är många branscher där liknande förhållande råder. Även där tar man då och då krafttag för att få fler kvinnor att bli intresserade av att både studera och söka jobb. Ibland gör man till och med så att man endast anställer kvinnor till olika företag under speciella månader. SLA skriver exempelvis om företaget ÅF som under oktober vill uppmärksamma bristen på kvinnliga ingenjörer och därför anställer de endast kvinnor under månaden. Man kallar oktober för ”ladies month” och detta är alltså en nationell satsning där företaget hoppas på att kunna anställa runt 100 kvinnor.

Ta modet till sig

Är man kvinna och vill ge sig in i en mansdominerad bransch kan det alltså finnas stora möjligheter att göra det och man kan till exempel börja med att vända sig till ett bemanningsföretag som Andara för att höra med dem var det behövs fler kvinnor. Sedan gäller det helt enkelt bara att ta mod till sig och söka något nytt. Enligt experter behöver kvinnor generellt bli mycket bättre på att våga söka vissa jobb.

”Kvinnor måste bli modigare, våga tro på sig själva.” Läs mer.