Kvinnor i byggbranschen

– Vi kan se att attityderna gentemot kvinnor blir allt bättre, även om det i mina ögon går alldeles för långsamt. Vi ser också att allt fler kvinnor söker till högskolans bygglinjer. Det är också ett positivt tecken på att branschen håller på att förändras. Vi har stor personalbrist i dag, byggbranschen behöver rekrytera 100 000 personer de närmaste tio åren och då kan vi inte stänga dörren för halva befolkningen, säger Lars Bergqvist.

Citatet kommer från en artikel i metro vilken handlar om kvinnor som borde ta sig in i byggbranschen eftersom det finns ett starkt behov av dem. Och det är ju intressant det där, för om tjejer är efterfrågade i en bransch, borde de ju verkligen ta chansen. Det är inte lätt att få jobb, och det gäller ju för alla – så varför finns det inga kvinnor i denna bransch? Anledningen kan vara dessa:

  • Kvinnor är rädda för att ta steget in i en mansdominerad bransch, och känner att de lätt kan bli diskriminerade av de män.
  • Kvinnor drar sig för att utbilda sig inom byggbranschen för att de känner att det är ”okvinnligt” och är rädda för att ses som manliga.
  • Kvinnorna välkomnas inte ordentligt, och uppskattas inte på arbetsplatsen – vilket gör att de hellre söker sig till ett annat arbete.

Man måste våga

Det finns säkerligen många fler anledningar, men att dessa är aktuella är nog ganska klart. Mycket handlar nog om att lyfta kvinnorna, så att de känner sig säkra i yrket. Det hela borde börja i hemmet, och där ska man som kvinna våga göra saker inom bygg istället för att anställa någon annan eller be sin pojkvän eller man. Om man känner sig osäker kan man alltid gå in på http://www.byggupplysningen.se/ för råd och vägledning. I artikeln nämner man också en kvinna som arbetar som platschef på ett företag där det är hälften män och hälften kvinnor. Hon sökte sig till branschen för att hon eftersökte ett jobb som där hennes arbete verkligen syntes och gav resultat. Hon trivs nu på sitt arbete, men tror att kvinnor måste våga och bli bättre på att stötta varandra om de ska våga ta sin plats på byggen.