Kvinnor gör dubbelt så mycket mer än män

Sorgliga siffror har presenterats från branschorganisationen Livsmedelsföretagen, som visar på att det jämställda land som Sverige gärna vill vara – fortfarande har långt kvar. Det har nämligen visat sig att kvinnor – fortfarande – tar mer än dubbelt så stort ansvar för julmaten än vad män gör.

Undersökningen grundar sig på svenskar som svarat på frågor om julmaten och det framgår att 40657967-rainlight procent av kvinnorna som har frågats i undersökningen säger att de tar ”stort eller fullt ansvar” medan enbart 17 procent av männen svarade samma sak. Livsmedelsföretagens VD säger att hon inte är speciellt förvånad över resultatet, eftersom både män och kvinnor har en tendens att bli mer könsmässigt traditionella under högtider och då speciellt under julen. Hon menar även att en anledning kan vara att det har blivit mer jämställt i vardagslivet:

– Vi har fasta strukturer som bygger på att man ska vara jämställd, men så fort man går utanför ramarna ramlar man tillbaka. Det är samma sak under semestern, då blir det mindre jämställt för många. DN

Något av de mest tråkiga när det kommer till situationer som denna, är att många inte ens inser skillnaden i arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Det krävs att både män och kvinnor öppnar ögonen och faktiskt ser hur det allt som oftast är kvinnorna som står i köket och förbereder maten medan männen sitter i vardagsrummet och väntar, bara för att när maten har ätits – sitta kvar medan kvinnorna plockar undan. Det är strukturer som vi människor är så vana  vid att de ibland blir osynliga. När man däremot har börjat se strukturen så är det svårt att missa den, och då är det viktigt att försöka påtala så att också andra ser uppdelningen. Viktigt är det också att komma ihåg att de flesta vill vara jämställda, men ibland är de helt enkelt inte medvetna om att de upprätthåller en ojämställt struktur. Läs gärna mer om ansvaret som kvinnor axlar här.