Kvinnor går ofta förlorande vid skilsmässa

money-1721976_640Oavsett om man är lyckligt gift eller ej så finns det saker som inte går att förutse. Till exempel om det plötsligt blir aktuellt med en skilsmässa. För att rädda upp för båda parter om det kommer till en sådan sak, är det viktigt att diskutera eventuell bodelning och ekonomiska förutsättningar långsiktigt. Det är inte ovanligt att kvinnan är den som går ekonomiskt förlorande ur en skilsmässa. 

Vi har tidigare skrivit om bland annat vikten att bli avtalat sambo, men nu ska det handla om äktenskap och vad som är viktigt att trygga upp för där. Det kan vara lätt att förbise ekonomin, vem som betalar för vad, pension och framtidsutsikter när man är gift. Men om vid eventuell skilsmässa kommer ekonomin aldrig vara sig lik igen.

Ha koll på ekonomin

Det första tipset för att kunna klara sig bättre ekonomiskt om man som gift par skulle drabbas av skilsmässa är att båda parter ska ha koll på ekonomin. Det handlar inte om att man ska ta pengar från den ene, utan om att man båda två ska kunna få det drägligt efter en separation. I kriser förväntas man ta stora och snabba beslut, och vad gäller pengar blir det inte alltid bra. Det gäller att ha kontroll över ekonomin, för att sedan kunna dela upp egendomar och ekonomi så båda parter får en del som känns rätt och rimlig.

Kvinnor får det ofta sämre ekonomiskt

Tyvärr är det så att kvinnor ofta går förlorande. Det kan bero på att kvinnan kanske ofta är hemma med barnen, går ner i arbete och kanske därav inte har så stor koll på den ekonomiska situationen i detalj. Där är det inte sällan gammeldags, där mannen förväntas dra in stålarna och kvinnorna ska vara hemma. Det drabbar enbart kvinnan negativt vid skilsmässa. Om en av parternas inkomst vid en skilsmässa är liten, kan denne få svårt med lån bland annat. Pensionen blir också drabbad. Därför kan det vara bra att försöka göra en deal när man träder in i äktenskap, där bådas ekonomi tryggas, eller att sluta ett pensionsavtal. Båda bidrar ju till det gemensamma livet, men orättvist är om en part ska behöva ge upp en god ekonomi för detta. Det handlar om att bli kompenserad ekonomiskt för det man faktiskt gör och gjort, skriver Aftonbladet i en artikel.