Kvinnliga start-ups mer lönsamma

Kvinnliga start-ups är statistiskt sett mer lönsamma än manliga motsvarigheter. Trots det lockas fler investerare till manliga start-ups. Kvinnliga företag värderas till ungefär 20% av männens företag, vilket är en given paradox. Vår rekommendation är att man överlåter redovisning till en redovisningsbyrå, och går istället ”all in” för att utmanda den stereotypa börsmarknaden. 

Företag som arbetar i branschen med att stötta upp företagens redovisning kan mycket väl vittna om att kvinnliga start-ups värderas lägre än männens, även om statistiken tydligt visar att kvinnliga företag är mer lönsamma. Modernekonomi.se erbjuder sin expertis till företag som vill ha rådgivning och hjälp med sin redovisning – ett smart sätt är att se till att inte gå miste om något, som är det kvinnor mest drabbas av. Tyvärr finns fortfarande traditionella könsmönster kvar i marknaden, där män stöttar män och håller kvinnorna utanför. Det här utmanas dock av lysande siffror: det regnar guldregn över kvinnliga start-ups.

Marknaden värderar dem lägre

I en artikel i Veckans affärer tar man tag i problemet på ett intressant sätt. Dels kan man konstatera att kvinnor i ledande positioner får en betydligt mindre del av börskakan. 20 % skiljer mellan mäns och kvinnors median för förvärvat riskkapital. Den siffran är slående, om man ställer den mot det faktum att deras företag ofta är mer lönsamma. För att komma till bukt med detta problem har man utlyst en tävling som riktar sig till bolag med kvinnliga ledare.

Ett annat problem värd sin notering är att kvinnor ofta ges sämre möjligheter att göra karriär inom ett företag. Männen tilldelas i högre utsträckning finare titlar. I företag med kvinnliga chefer är inte den tendensen lika tydlig. Det i sig är ett argument för att jämna ut marknaden bättre och mer aktivt.

Det finns massvis med kvinnliga inspiratörer som har tagit olika delar av marknaden i storm. Det gäller både tjänstemarknaden, konsumtion men också tech. Här kan du, om du känner att du inte har koll på alla kvinnliga toppar, inspireras av 50 mäktiga kvinnor på tech-marknaden. Nu tycker vi att alla businesskvinnor därute ska satsa stenhårt på att armbåga sig framåt, och såklart, stötta upp varandra. För lönsamhetsstatistiken är på er sida!