Ingen skillnad mellan kvinnor och män

Det kan låta som ett påhitt men faktum är att så sent som igår kom det rapporter om att kvinnor och män inte alls är olika, på en psykologisk nivå. Med det menas att vi tänker likadant, vi skiljer oss inte speciellt mycket när det gäller kunskapsinlärning och att de stereotypa ursäkterna för att kvinnor är sämre på matte stämmer inte alls. Däremot visade det sig att kvinnor som fick höra att de inte skulle klara något inte heller gjorde det, men med positiv uppbackning så gick samma arbete galant. Detta betyder att de skillnader som finns mellan kvinnor och män helt enkelt är samhällsstrukturerade.

Kvinna i möte

Att kvinnor och män är olika, ja det har vi fått höra från vår omvärld sedan flera barnsben. Kvinnor är från Venus, män från Mars var en populär bok när den gavs ut och många tyckte sig känna igen olikheterna mellan könen. Men nu har ny forskning som är betydligt mer omfattande släppts och visar på den raka motsatsen som bevisar en gång för alla att kvinnor och män faktiskt inte alls är olika. Det fanns dock några undantag:

  • Mätt i ren styrka och i testosteronnivå så hade männen en klar fördel, kraftigare benstomme samt högre muskelmassa gjorde att männen kunde slänga ett föremål längre än majoriteten av kvinnor.
  • Män på högre utbildningsnivå var bättre på matte, men detta undersöktes också noggrant och professorn som tog fram forskningen om detta medgav att kvinnor hade kapaciteten att vara lika duktiga men att de oftast inte fick uppmuntran och därför presterade sämre.
  • Män tänkte generellt mer på sex och onanerade oftare.

Forskningen var en samling av olika arbeten som alla visade åt samma tendens, detta gjorde att det fanns en stor andel data att samla in och arbeta med.

Samhällsstruktur skapar olikheter

Det som forskningen helt enkelt visade var att det som faktiskt skapade mest olikhet mellan könen var inställningar, kulturer och samhällsuppbyggnad. Kvinnor presterade sämre på grund av att det påkallades som dåliga, inte för att de faktiskt var sämre. Denna intressanta slutsats kommer tillbaka till jämlikhetsfrågan och vi kan helt enkelt börja tala om denna problematik på riktigt nu. Exempelvis var flickor i USA sämre på matte för att det var en inbyggd mental inställning, medan skolor i Asien inte skiljer flickor och pojkar åt i studieresultat utan manar båda könen lika mycket så var tjejerna till och med bättre på matte.  Anledningen till att vi då använder oss av stereotyper är för att det är enkelt för hjärnan att bearbeta en situation om vi redan har en invand tanke om det sedan tidigare. Saker som ”Hon gråter mycket för att hon är tjej och känslig” kan leda till att kvinnor inte får högre positioner då hon inte anses vara tillräckligt hård. Men män drabbas av dessa förbestämda tankar och handlar om att män är sämre föräldrar, något som påverkat många killar i deras faderskap. Den negativa inställning mot könet möjligheter hindrar alltså båda könen och ett patriarkat gynnar inte någon.

pappa med dotter