Företagsledare och styrelser

Att starta ett aktiebolag har varit en större och mer populär tradition hos män mot vad det har varit hos kvinnor. Även om siffrorna hela tiden går mot en större jämlikhet i företagande mellan könen, går framstegen långsamt. Att fler kvinnor borde ta plats inom såväl styrelser som företag är ingen kvinnofråga, utan det är en samhällsfråga. Alla grupper i samhället har nämligen fördelar att hämta när kvinnor och män blir mer jämlika till antalet inom företagsstyrelser. Det behövs blandade perspektiv och erfarenheter.

Våga starta företag

Att starta ett aktiebolag är i grunden varken något typiskt manligt eller något typiskt kvinnligt,. Detta innebär att alla besitter förmågan kring att starta igång en egen verksamhet när man har en bra idé som faktiskt håller måttet. När det gäller det kvinnliga företagandet är det allt fler kvinnor, som när det startar ett företag, gör det under mammaledigheten. Det är då man dels får en inblick i vardagsproblem som angår många, men också då man aktivt söker efter intellektuell stimulans.

 Trög utveckling

Det går trögt i de flesta svenska styrelser när det gäller andelen kvinnor i förhållande mot andelen män. Det är nästan så att man kan tro att kvinnorna av misstag har retuscherats bort för visst kan väl inte verkligheten stämma? Finns det så få kvinnor som det verkar som, skulle samhället tjäna på att ha en högre utvecklingstakt på området.  Det är inte bara i styrelser som de tråkiga siffrorna syns i rapporterna, liknande situation gäller för det kvinnliga företagandet.  Undersökningen och framtagandet av statistiken, kan man läsa mer om här. När det gäller företag står kvinnor för en fjärdedel för ägandet.