Föräldraledighet

Tiderna har förändrats

Förr ansågs det vara kvinnornas plikt att stanna hemma med barnen när de var små. Nu blir det allt vanligare att istället pappan tar på sig den rollen, eller i alla fall en större del av den. Oavsett vem det är som är hemma med barnen kan det vara klokt att teckna en barnförsäkring, om olyckan skulle vara framme. Även om sjukvården är gratis i Sverige kan barnförsäkringen vara till god hjälp i andra situationer:

• Hemförsäkringen har oftast många luckor som inte täcker tillräckligt bra för att skydda barnet mot sjukdom eller olycka, genom att teckna en barnförsäkring får du bättre täckning om något skulle hända
• Skulle barnet få ett fult ärr efter en skada går det oftast att få ersättning för detta via din barnförsäkring
• En barnförsäkring ger större ersättning vid vård av sjukt barn eller om ditt barn drabbats av ett handikapp

Lattemammor och hemmapappor

I många år har vi sett dem, lattemammorna. De finns nästan överallt och gillar att ta plats på gatan där de spatserar fram med sina vagnar tätt på rad. De sitter sedan timme efter timme på ett fik och dricker kaffe och pratar om sina små underverk, med all rätt. Men i och med att tiderna har förändrats håller lattemammorna på att bytas ut mot hemmapapporna. Det blir allt vanligare att vi ser fler män bakom barnvagnarna idag än vad vi gjorde förr. Men frågan är om det är bra eller inte? Enligt några undersökningar som har gjorts har det visat sig att olyckorna bland spädbarn har ökat kraftigt sedan pappor började vara hemma mer. Orsaken till detta sägs vara att kvinnor har en medfödd instinkt och känsla för hur barn ska tas om hand på bästa sätt, medan männen har andra medfödda kvaliteter. Det finns självklart väldigt skilda meningar i den här frågan, men det kan vara värt att tänka på.