Fler kvinnor i mansdominerade yrken

Vissa yrken har i alla tider och kulturer varit specifikt könsinriktade och mycket av det har hängt på traditioner och attityder gentemot kvinnor och män. Det märks inte minst i yrkenas namn då mansdominerade yrken ofta inte har en feminin motsvarighet eller har en klang som omedelbart associeras med män. Ta ord som pilot, taxichaufför eller doktor; trots att de är vitt skilda yrken så har de alla en maskulin klang och inga motsvarigheter, som till exempel pilotinna eller taxichaufförska. Ordet doktorinna existerar, men betyder inte en kvinnlig läkare utan en kvinna som är gift med en doktor!

I och med att jämlikheten växer och att attityderna förändras så har många valt att strunta i titlarna helt och i stället satsa på mer praktiska saker som att utbilda kvinnor till de annars mansdominerade jobben. I Sverige blir det allt vanligare att kvinnor söker sig till traditionellt manliga yrken och vill en tjej se fram emot en lukrativ yrkesbana kan det vara dags att anmäla sig till en bra truckutbildning då det finns ett skriande behov av förare. I Aitik, Europas största koppargruva, nära Gällivare arbetar fler kvinnor än män som truckförare idag och trenden märks på många andra håll också.

Föråldrade attityder

I motsats till vad attityderna tidigare varit så finns det många mansdominerade jobb som inte någonsin borde ha varit avskräckande eller ointressanta för kvinnor. Många yrken som nu öppnas upp alltmer för kvinnor motbevisar de tidigare argumenten för könsuppdelning som de följande:

  • Biologi. Det krävs inte att man är stark för att köra lastbil eller truck.
  • Tradition och kultur. Alla samhällen förändras och med det också könsrollerna.
  • Läggning på grund av kön. Borta är de dagar då man trodde att vissa kön var mentalt mer lämpade åt vissa yrken.

Gamla yrken – nya möjligheter

Bland de vanligaste yrken som varit mansdominerande märks idag en alltmer uppgående statistik vad gäller kvinnor. Ett exempel är att allt fler kvinnor blir lastbilschaufförer och att kvinnliga ansökande till transportgymnasier ökar. Eftersom den nordiska näthandeln ständigt ökar krävs alltfler lagerarbetare och även här kan kvinnor hitta en ny karriärsbana som tidigare inte var tillgänglig för dem.