Kvinnliga start-ups mer lönsamma

Kvinnliga start-ups är statistiskt sett mer lönsamma än manliga motsvarigheter. Trots det lockas fler investerare till manliga start-ups. Kvinnliga företag värderas till ungefär 20% av männens företag, vilket är en given paradox. Vår rekommendation är att man överlåter redovisning till en redovisningsbyrå, och går istället ”all in” för att utmanda […]

Lönekartläggning visar skillnader i lön

Kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete. Svårare än så kan det inte vara. Tyvärr är skillnaden mellan lön och kön fortfarande närvarande. Ofta beror det inte på att olika kollegor med samma befattning får olika lön beroende på kön, utan snarare att män i högre grad […]

Mer jämställda löner med rätt löneprogram

Vill du öka jämställdheten på företaget? Då är ett bra lönehanteringsprogram ett sätt – då kan du enkelt se alla löner och på vett överskådligt sätt ta reda på hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor.   Med rätt löneprogram på ditt företag, som detta https://aditro.com/sv/loneprogram/, blir det inte […]

Kvinnor till mansdominerade branscher

Det finns en mängd olika branscher som är mansdominerade. Men för att få en ändring på detta gör flera branscher och företag satsningar för att locka fler kvinnor. I Ekuriren kan man läsa om att man nu försöker locka fler kvinnor till transportsektorn. För att börja få upp intresset anordnade […]

Störst löneskillnader i chefspositioner

Det har sedan länge varit allmänt känt att kvinnor behandlas orättvis på arbetsmarknaden och tjänar mindre än män, trots samma yrkesroll. Detta gäller många olika yrkesroller och branscher, men störst skillnad är det mellan kvinnor och män i chefspositioner. Vi har tidigare skrivit om manliga och kvinnliga attribut, något som […]

Kvinnor i byggbranschen

– Vi kan se att attityderna gentemot kvinnor blir allt bättre, även om det i mina ögon går alldeles för långsamt. Vi ser också att allt fler kvinnor söker till högskolans bygglinjer. Det är också ett positivt tecken på att branschen håller på att förändras. Vi har stor personalbrist i […]