Mer lön som sjuksköterska

Att vara sjuksköterska är ett hårt krävande jobb idag och tyvärr är inte lönen den bästa. Det finns dock några olika saker som du kan göra för att tjäna mer pengar. Du kan välja att ta på dig mer shift för att jobb mer, men detta är inte hållbart i […]

Fler kvinnor i mansdominerade yrken

Vissa yrken har i alla tider och kulturer varit specifikt könsinriktade och mycket av det har hängt på traditioner och attityder gentemot kvinnor och män. Det märks inte minst i yrkenas namn då mansdominerade yrken ofta inte har en feminin motsvarighet eller har en klang som omedelbart associeras med män. […]

Lönsamt med kvinnliga chefer

Kvinnliga chefer är lönsamma för företag. Det visar bland annat ett ny stor studie som omfattar 91 länder. Studien som har genomförts av Peterson Institute for International Economics visar att det är antalet kvinnliga chefer på ett företag som ökar sannolikheten för en hög lönsamhet. Studien har undersökt ledningen i […]

Så tar läkare makten över sin arbetstid

Många som jobbar inom vården vittnar om dålig flexibilitet inom arbetet och att man inte hinner vila ut mellan passen. Därför är det många läkare och sjuksköterskor som går över till bemanningsföretag. Bemanningsföretagen är också en viktig faktor för att få ut bemanning även till landsbygden. På https://www.medlink.se/hyra-vardpersonal/bemanning-lakare/ kan man […]

Kvinnliga start-ups mer lönsamma

Kvinnliga start-ups är statistiskt sett mer lönsamma än manliga motsvarigheter. Trots det lockas fler investerare till manliga start-ups. Kvinnliga företag värderas till ungefär 20% av männens företag, vilket är en given paradox. Vår rekommendation är att man överlåter redovisning till en redovisningsbyrå, och går istället ”all in” för att utmanda […]

Lönekartläggning visar skillnader i lön

Kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete. Svårare än så kan det inte vara. Tyvärr är skillnaden mellan lön och kön fortfarande närvarande. Ofta beror det inte på att olika kollegor med samma befattning får olika lön beroende på kön, utan snarare att män i högre grad […]

Mer jämställda löner med rätt löneprogram

Vill du öka jämställdheten på företaget? Då är ett bra lönehanteringsprogram ett sätt – då kan du enkelt se alla löner och på vett överskådligt sätt ta reda på hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor.   Med rätt löneprogram på ditt företag, som detta https://aditro.com/sv/loneprogram/, blir det inte […]

Kvinnor till mansdominerade branscher

Det finns en mängd olika branscher som är mansdominerade. Men för att få en ändring på detta gör flera branscher och företag satsningar för att locka fler kvinnor. I Ekuriren kan man läsa om att man nu försöker locka fler kvinnor till transportsektorn. För att börja få upp intresset anordnade […]

Störst löneskillnader i chefspositioner

Det har sedan länge varit allmänt känt att kvinnor behandlas orättvis på arbetsmarknaden och tjänar mindre än män, trots samma yrkesroll. Detta gäller många olika yrkesroller och branscher, men störst skillnad är det mellan kvinnor och män i chefspositioner. Vi har tidigare skrivit om manliga och kvinnliga attribut, något som […]

Kvinnor i byggbranschen

– Vi kan se att attityderna gentemot kvinnor blir allt bättre, även om det i mina ögon går alldeles för långsamt. Vi ser också att allt fler kvinnor söker till högskolans bygglinjer. Det är också ett positivt tecken på att branschen håller på att förändras. Vi har stor personalbrist i […]