Mer jämställda löner med rätt löneprogram

Vill du öka jämställdheten på företaget? Då är ett bra lönehanteringsprogram ett sätt – då kan du enkelt se alla löner och på vett överskådligt sätt ta reda på hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor.

 

Med rätt löneprogram på ditt företag, som detta https://aditro.com/sv/loneprogram/, blir det inte bara enklare, mer effektivt och pålitligt med lönehanteringen. Du dessutom får en bra översikt över lönenivåerna och kan justera för ett mer jämställt företag, där kvinnor och män tjänar lika för lika arbete.

Det är nämligen så att en löneskillnad på närmare 12 procent fortfarande finns mellan män och kvinnor i Sverige. Och efter klockan 16.02 varje dag jobbar kvinnor gratis samt får bara ut 67 procent av mäns pension. För bara några år sedan var lönegapet större men om förändringen fortsätter i denna takt kommer vi inte ha jämställda löner förrän år 2050. Det är över trettio år bort. Mer om detta här.

Lönegapet minskar – men är fortfarande stort – mellan könen

I SVT går det att läsa om hur lönegapet mellan män och kvinnor fortsätter att minska, men att kvinnor ändå fortsättningsvis tjänar i genomsnitt 4000 kronor mindre än män varje månad. De faktorer som påverkar lönen, förutom ditt kön, är om du jobbar i en mansdominerad eller kvinnodominerad bransch, om hur din utbildning värderas, vad för yrke du har och om du jobbar heltid eller deltid. Men trots dessa faktorer finns det en löneskillnad på hela 4,5 procent som inte går att förklara med vare sig statistik eller andra fakta. Det handlar med andra ord om ditt kön.

Lite fakta om löner från Svenska Dagbladet via Medlingsinstitutet är dessa följande:

 

  • Genomsnittslönen under 2016 var 32 800 kronor i månaden.
  • Medianlönen (den mittersta lönen) låg på 29 300 kronor.
  • Tio procent av de yrkesverksamma tjänar sämre än 22 000 kronor.
  • Tio procent tjänar mer än 46 400 kronor i månaden.
  • Kvinnor tjänade i fjol i snitt 88 procent av männens löner.
  • När hänsyn tas till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.
  • Inräknat att kvinnor dessutom har mindre arbetad tid blir kvinnornas inkomster 76 procent av männens.

Kvinnor till mansdominerade branscher

Det finns en mängd olika branscher som är mansdominerade. Men för att få en ändring på detta gör flera branscher och företag satsningar för att locka fler kvinnor.

2188533-businesswoman-celebrating

I Ekuriren kan man läsa om att man nu försöker locka fler kvinnor till transportsektorn. För att börja få upp intresset anordnade man i Flen en provkörning av hjullastare, buss och lastbil. Arbetssökande kvinnor kunde alltså komma på evenemanget och testa på de olika transportmedlen, samtidigt som de fick info om behovet av chaufförer på arbetsmarknaden. I transportsektorn finns det nämligen gott om jobb men man vill bryta den mansdominans som finns i dag.

Satsar på ”ladies month”

Det är många branscher där liknande förhållande råder. Även där tar man då och då krafttag för att få fler kvinnor att bli intresserade av att både studera och söka jobb. Ibland gör man till och med så att man endast anställer kvinnor till olika företag under speciella månader. SLA skriver exempelvis om företaget ÅF som under oktober vill uppmärksamma bristen på kvinnliga ingenjörer och därför anställer de endast kvinnor under månaden. Man kallar oktober för ”ladies month” och detta är alltså en nationell satsning där företaget hoppas på att kunna anställa runt 100 kvinnor.

Ta modet till sig

Är man kvinna och vill ge sig in i en mansdominerad bransch kan det alltså finnas stora möjligheter att göra det och man kan till exempel börja med att vända sig till ett bemanningsföretag som Andara för att höra med dem var det behövs fler kvinnor. Sedan gäller det helt enkelt bara att ta mod till sig och söka något nytt. Enligt experter behöver kvinnor generellt bli mycket bättre på att våga söka vissa jobb.

”Kvinnor måste bli modigare, våga tro på sig själva.” Läs mer.

Störst löneskillnader i chefspositioner

4661707-mixed-group-in-business-meetingDet har sedan länge varit allmänt känt att kvinnor behandlas orättvis på arbetsmarknaden och tjänar mindre än män, trots samma yrkesroll. Detta gäller många olika yrkesroller och branscher, men störst skillnad är det mellan kvinnor och män i chefspositioner.

Vi har tidigare skrivit om manliga och kvinnliga attribut, något som egentligen är helt befängt. Attribut borde bestämmas utifrån vem man är som person, inte utifrån vilket kön man har. Det är således en fråga om jämställdhet, där kvinnor återigen behandlas annorlunda och ofta som mindre värda och intelligenta än män. Men återigen kommer kön att spela en roll som ökar klyftorna mellan kvinnor och män. Löneskillnader mellan kvinnor och män är ett problem som funnits länge, men som ändå försiggår där man minst anar det. Denna orättvisa måste politikerna aktivt satsa stenhårt för att sätta stopp för.

Synen på kvinnor i arbetslivet måste förändras

Det är en tydligt gammaldags och felaktig bild av kvinnor som fortfarande florerar på många platser på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan kvinnor och mäns löner syns i många branscher, där kvinnor på samma eller liknande positioner tjänar betydligt mycket mindre än män, något som är fullständigt oacceptabelt. På ledande positioner som chefsroller är skillnaderna störst, rapporterar SCB. Kvinnor värderas helt enkelt inte lika högt som män på arbetsmarknaden och en anledning till att kvinnliga chefer ibland har lägre lön kan bero på att de arbetar i kvinnodominerade branscher, där män anses som mer eftertraktade. Man ska få betalt för det arbete man utför och för den roll man har, inte utifrån vilket kön man tillhör. Det är således tydligt att samhällets ramar fortfarande skapar stora klyftor i arbetslivet.

”Löneskillnaden mellan kvinnor och män är också en värderingsfråga, bara genom att vara man så har man ett högre marknadsvärde än en kvinna, säger hon. Ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen spelar också roll. Nu missgynnas kvinnor vid rekryteringen eftersom många arbetsgivare förutsätter att de ska vara hemma med barn längre än manliga kolleger. Kvinnors lön blir också lägre om de är hemma.” Säger Heike Ekers till Dagens Nyheter.

Kvinnor i byggbranschen

– Vi kan se att attityderna gentemot kvinnor blir allt bättre, även om det i mina ögon går alldeles för långsamt. Vi ser också att allt fler kvinnor söker till högskolans bygglinjer. Det är också ett positivt tecken på att branschen håller på att förändras. Vi har stor personalbrist i dag, byggbranschen behöver rekrytera 100 000 personer de närmaste tio åren och då kan vi inte stänga dörren för halva befolkningen, säger Lars Bergqvist.

Citatet kommer från en artikel i metro vilken handlar om kvinnor som borde ta sig in i byggbranschen eftersom det finns ett starkt behov av dem. Och det är ju intressant det där, för om tjejer är efterfrågade i en bransch, borde de ju verkligen ta chansen. Det är inte lätt att få jobb, och det gäller ju för alla – så varför finns det inga kvinnor i denna bransch? Anledningen kan vara dessa:

  • Kvinnor är rädda för att ta steget in i en mansdominerad bransch, och känner att de lätt kan bli diskriminerade av de män.
  • Kvinnor drar sig för att utbilda sig inom byggbranschen för att de känner att det är “okvinnligt” och är rädda för att ses som manliga.
  • Kvinnorna välkomnas inte ordentligt, och uppskattas inte på arbetsplatsen – vilket gör att de hellre söker sig till ett annat arbete.

Man måste våga

Det finns säkerligen många fler anledningar, men att dessa är aktuella är nog ganska klart. Mycket handlar nog om att lyfta kvinnorna, så att de känner sig säkra i yrket. Det hela borde börja i hemmet, och där ska man som kvinna våga göra saker inom bygg istället för att anställa någon annan eller be sin pojkvän eller man. Om man känner sig osäker kan man alltid gå in på http://www.byggupplysningen.se/ för råd och vägledning. I artikeln nämner man också en kvinna som arbetar som platschef på ett företag där det är hälften män och hälften kvinnor. Hon sökte sig till branschen för att hon eftersökte ett jobb som där hennes arbete verkligen syntes och gav resultat. Hon trivs nu på sitt arbete, men tror att kvinnor måste våga och bli bättre på att stötta varandra om de ska våga ta sin plats på byggen.