Kvinnornas hälsa & männens självmord

Kvinnornas hälsa är nedprioriterad mot mannens – men när 70 procent av självmorden begås av män kanske är det tydligt att någonting inte stämmer angående mäns psykiska hälsa. Var börjar man?

Sverige har en bra sjukvård. De flesta får vård i god tid, blir friska och fortsätter med sina liv. Men det jämställdhetär någonting i sjukvården som inte stämmer, och det handlar om skillnader i hur män behandlas i jämförelse med kvinnor. En jämlik hälsa är någonting som regeringen nu ska ta på större ansvar för att alla ska ha bättre vård, men det känns fortfarande som det är långt kvar att gå. Och det är ju bara en av många saker som inte är jämställt i samhället. Kvinnorna får forfarande sämre betalt och ansvarar mer för hemmet – samtidigt är det många män som mår dåligt, men även då kan jämställdhet vara en av anledningarna. Som man är du inte lika välkommen att känna som en kvinna och det har bland annat gjort att exempelvis fler män än kvinnor väljer att avsluta sina liv i förtid, hela 70 procent av alla självmord begås av män.

En kan egentligen säga att vi enbart är jämställda till döden. När det kommer till kostnad för att begravas är det faktiskt ingen skillnad, där betalar män och kvinnor lika mycket. Sen är det självvalt hur mycket en vill lägga på gravsten och kista, där finns det både billiga och lite dyrare alternativ. Läs mer om gravstenar här.

Sedan finns det mycket annat som inte känns helt okej när det kommer till hur begravningar hanteras. För det första är det forfarande en lång väntetid för att få begravas – vilket är väldigt jobbigt för anhöriga. Dessutom är det stora skillnader i begravningsavgifter beroende på var i landet du bor, någonting som dock ska ändras under 2016.

Tjänar du 250 000 kronor om året betalar du 600 kronor i Nynäshamn och 475 kronor i Sorunda. I Övre Älvdals församling hade du betalat 1 900 kronor (76 öre). Dessa skillnader i begravningsavgift ska utjämnas när Svenska kyrkan inför en enhetlig avgift från 2016. Läs mer.

 

Kvinnor gör dubbelt så mycket mer än män

Sorgliga siffror har presenterats från branschorganisationen Livsmedelsföretagen, som visar på att det jämställda land som Sverige gärna vill vara – fortfarande har långt kvar. Det har nämligen visat sig att kvinnor – fortfarande – tar mer än dubbelt så stort ansvar för julmaten än vad män gör.

Undersökningen grundar sig på svenskar som svarat på frågor om julmaten och det framgår att 40657967-rainlight procent av kvinnorna som har frågats i undersökningen säger att de tar “stort eller fullt ansvar” medan enbart 17 procent av männen svarade samma sak. Livsmedelsföretagens VD säger att hon inte är speciellt förvånad över resultatet, eftersom både män och kvinnor har en tendens att bli mer könsmässigt traditionella under högtider och då speciellt under julen. Hon menar även att en anledning kan vara att det har blivit mer jämställt i vardagslivet:

– Vi har fasta strukturer som bygger på att man ska vara jämställd, men så fort man går utanför ramarna ramlar man tillbaka. Det är samma sak under semestern, då blir det mindre jämställt för många. DN

Något av de mest tråkiga när det kommer till situationer som denna, är att många inte ens inser skillnaden i arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Det krävs att både män och kvinnor öppnar ögonen och faktiskt ser hur det allt som oftast är kvinnorna som står i köket och förbereder maten medan männen sitter i vardagsrummet och väntar, bara för att när maten har ätits – sitta kvar medan kvinnorna plockar undan. Det är strukturer som vi människor är så vana  vid att de ibland blir osynliga. När man däremot har börjat se strukturen så är det svårt att missa den, och då är det viktigt att försöka påtala så att också andra ser uppdelningen. Viktigt är det också att komma ihåg att de flesta vill vara jämställda, men ibland är de helt enkelt inte medvetna om att de upprätthåller en ojämställt struktur. Läs gärna mer om ansvaret som kvinnor axlar här.

Avtalat sambo

Det jämställde samhället är än inte här, det är någonting som inte går att argumentera mot. Det är någonting som även är tydligt på betalar med svenska kronorbostadsmarknaden. Som exempel rapporterades det härom året att kvinnor betalar högre ränta än män, någonting som självklart är otroligt trist och orättvist. I en artikel rapporterades det att:

I Västernorrland tjänar kvinnor i genomsnitt 24 503 kronor i månaden. Männen tjänar i genomsnitt 28 747 kronor i månaden. Västernorrländska kvinnor betalar i genomsnitt 12 procent högre ränta än män, och eftersom de har lägre genomsnittlig lön än män betyder det att en högre andel av deras disponibla inkomst går åt till att betala räntekostnader.

 

Detta gäller då främst konsumtionslån men en kan ju inte låta bli att fundera på huruvida det är med ränta när man ser till kvinnors respektive mäns bostadslån. Är det skillnad även där?

Bra program om att förhandla ränta

Det är självklart ens eget ansvar att hantera ränta, någonting annat går inte att konstatera – men det är inte alltid man ens vet att räntan är dålig. I november

Två affärskvinnor

lyfte TV-programmet Malou efter tio just ränta och det blev snart tydligt att många inte alls visste om sina möjligheter att förhandla och hur mycket en faktiskt kan vinna på att omförhandla med banken. Malou har även skrivit en artikel i förhållande till programmen om ekonomi, där hon skriver att hon som 10-åring bestämde sig för att bli feminist eftersom hennes mor alltid fick be hennes pappa om pengar. Varje vecka fick hon pengar i ett kuvert av sin äkta make, någonting som den unge Malou redan då ansåg vara fel. Nu är såklart tiderna förändrade men det är trots det många kvinnor som förlorar när det kommer till ekonomi, speciellt om man är sambo istället för gifta.

Glöm inte att ta fram ett samboavtal

När du flyttar ihop med din pojkvän/flickvän och blir sambo är det lätt att tro att allting delas lika om ni separerar, men det finns sambofällor som en lätt kan hamna i om man inte ser över detaljerna. Hela åtta av tio som är sambo, i åldern 30-35, saknar samboavtal och det är någonting som faktiskt kan vara väldigt riskfyllt. Problemen för de utan samboavtal är vanligast om en av personerna har betalat hela bostaden och står ensam på lånet, då kan den personen du är sambo med kräva en del av ägandet i lägenheten om hen hävdar att lägenheten har köpts för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll vem som faktiskt har betalat, och samma sak gäller med möbler. Om båda står på kontraktet men bara en av er har betalat kontantinsatsen eller lite mer än kontantinsatsen finns en risk att den som betalat mer måste dela dessa pengar vid en bodelning. Det är mycket detaljer att ha i åtanke när en är sambo och det bästa är att kontakt med en juristbyrå när ni flyttar ihop, eller leta fram ett samboavtal som ni kan kopiera. Det brukar finnas att hitta på nätet.

 

Kvinna + väktaryrke = självklart!

vakt väktare ordningsvakt omgjordAtt det här med jämställdhet tar långt tid, det är en underdrift rent utsagt. Föreställ dig till exempel dessa två ord väktare och ordningsvakt, och berätta vad du såg för din inre syn. Låt oss gissa – en man förmodligen. Men det finns faktiskt kvinnliga väktare också.

En väktare behöver inte vara synonymt med en man, det kan vara en kvinna lika väl – för precis som en man så har den kvinnliga väktaren även ordentlig ordningsvakt utrustning så som väst, kängor och batong. För inom yrket gör man inte skillnad på man och kvinna, där är man väktare som gör ett jobb. En kvinna får ingen specialbehandling eller enklare uppgifter för att hon är kvinna, hon får gå igenom precis samma träning och utbildning som vilken man som helts – men trots detta så möts man som kvinnlig väktare av en rad olika fördomar. Till exempel fick Hässleholm sin första kvinnliga väktare så sent som 2001, skriver Kristianstadsbladet.

”Som väktare behöver du ha bra koll vad du ska göra om du hamnar i en tuff och hotfull situation och behöver försvara dig själv” läs hela artikeln här.

Inte ensamt yrke, längre

Att arbeta som väktare är inte något man ska göra om man inte har ett starkt psyke. Man uttsätts dagligen för kränkningar och hotfulla situationer om man arbetar inom ett brottsbelastat område till exempel. Likaså är det viktigt att aldrig ställa sig själv i en situation där man kan skadas. Till exempel är det oftast bara bilburna väktare som arbetar helt ensamma och de väktare och ordningsvakter som rör sig i stan ronderar ofta två och två – plus att man håller kontinuerlig kontakt via radio med hela sin arbetsgrupp. Men så har det inte alltid varit. Väktaryrket fick nämligen se över sina arbetsrutiner ordentligt i slutet av 2011 då en kvinnlig väktare på Häktet i Huddinge attackerades och avled i tjänsten, just på grund av bristande rutiner (källa). Så numera är rutinerna omlagda och inga väktare arbetar längre ensamma i situationer som kan bli hotfulla för dem – och det spelar ingen roll om man är man eller kvinna!

Skillnaden mellan löner

Inom arbetaryrken ligger den faktiska månadslönen för kvinnor på 17 000 kronor, medan männen tjänar 23 000 kronor per månad, enligt LO:s nya jämställdhetsbarometer.

Så står det inledningsvis i en artikel från Svenska Dagbladets Näringsliv och det är ju egentligen ingen nyhet – utan att kvinnor faktiskt tjänar mindre än män är någonting de flesta är medvetna om, vilket gör det ännu sorgligare att problemet ens existerar. För om man är medvetna om problemet borde det vara så att man gör någonting åt saken, men uppenbarligen är så inte fallet. Till hösten är det val i Sverige och förhoppnings kommer våra politiker ta ansvar vad gäller lönefrågan mellan könen. För dessvärre är det som så att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat konsekvent sedan 2006 (källa).

Företaget har ett ansvar

Vad kan man då göra för att minska skillnaderna mellan lön? Främst ligger ansvaret hos företaget. För det första så bör man uppmärksamma att det finns ett problem, och kanske ska man se till att någon utomstående går in och läser av lönerna. http://www.edgehr.se/ är exemepl på ett företag med konsulter som man kan ta in för att se över lönerna. De har en tjänst som heter “Lönevågen” där de kartlägger lönerna genom ett webbaserat verktyg. På så vis kan man enkelt se över och upptäcka samt åtgärda osakliga löneskillnader. Det man också kan göra är att se till samtliga nyanställda går in på samma lön, oavsett kön.

Mans- och kvinnoyrken

Sen ska man också se till det faktum att den stora skillnaden i löner också beror på vilken typ av yrke det handlar om. Exempelvis är fler kvinnor underbetalade för att de arbetar på så kallade “kvinnoyrken” (sjukvården, lärare, äldrevården med mera), medan män vanligen arbetar på kontor och i chefspostioner. Vad man där bör göra är att höja de statliga lönerna för kvinnorna, eftersom det innebär att skillnaden minskar. Det är också för övrigt väldigt konstigt att det är lägre löner på “vårdarbeten”, i och med att det är någonting väldigt värdefullt att ta hand om andra människor. Det är också ett väldigt slitsamt arbete och många kvinnor är det som får skador i sitt arbete på grund av tunga lyft, stressiga arbetstider och dåligt med personal.

Världens mest jämställda land?

Många är det som säger att Sverige är världens mest jämställda land – och kanske är det så, men man ska också komma ihåg att vi är långt ifrån klara. Kvinnor tjänar mindre, får mindre plats och nedvärderas på arbetsplatser varje dag, vilket självklart inte är okej. Nu till valet som kommer kan det vara smart att försöka sätta sig in i de olika partiernas syn på jämställdhet samt arbetspoltiken. Kvinnorna är 50 % av världens befolkning, och har missgynnats flera gånger om. När ska det få ett stopp? Snarast möjligt är vår förhoppning!
Männen måste släppa in kvinnorna i arbetstrappan.

Ingen skillnad mellan kvinnor och män

Det kan låta som ett påhitt men faktum är att så sent som igår kom det rapporter om att kvinnor och män inte alls är olika, på en psykologisk nivå. Med det menas att vi tänker likadant, vi skiljer oss inte speciellt mycket när det gäller kunskapsinlärning och att de stereotypa ursäkterna för att kvinnor är sämre på matte stämmer inte alls. Däremot visade det sig att kvinnor som fick höra att de inte skulle klara något inte heller gjorde det, men med positiv uppbackning så gick samma arbete galant. Detta betyder att de skillnader som finns mellan kvinnor och män helt enkelt är samhällsstrukturerade.

Kvinna i möte

Att kvinnor och män är olika, ja det har vi fått höra från vår omvärld sedan flera barnsben. Kvinnor är från Venus, män från Mars var en populär bok när den gavs ut och många tyckte sig känna igen olikheterna mellan könen. Men nu har ny forskning som är betydligt mer omfattande släppts och visar på den raka motsatsen som bevisar en gång för alla att kvinnor och män faktiskt inte alls är olika. Det fanns dock några undantag:

  • Mätt i ren styrka och i testosteronnivå så hade männen en klar fördel, kraftigare benstomme samt högre muskelmassa gjorde att männen kunde slänga ett föremål längre än majoriteten av kvinnor.
  • Män på högre utbildningsnivå var bättre på matte, men detta undersöktes också noggrant och professorn som tog fram forskningen om detta medgav att kvinnor hade kapaciteten att vara lika duktiga men att de oftast inte fick uppmuntran och därför presterade sämre.
  • Män tänkte generellt mer på sex och onanerade oftare.

Forskningen var en samling av olika arbeten som alla visade åt samma tendens, detta gjorde att det fanns en stor andel data att samla in och arbeta med.

Samhällsstruktur skapar olikheter

Det som forskningen helt enkelt visade var att det som faktiskt skapade mest olikhet mellan könen var inställningar, kulturer och samhällsuppbyggnad. Kvinnor presterade sämre på grund av att det påkallades som dåliga, inte för att de faktiskt var sämre. Denna intressanta slutsats kommer tillbaka till jämlikhetsfrågan och vi kan helt enkelt börja tala om denna problematik på riktigt nu. Exempelvis var flickor i USA sämre på matte för att det var en inbyggd mental inställning, medan skolor i Asien inte skiljer flickor och pojkar åt i studieresultat utan manar båda könen lika mycket så var tjejerna till och med bättre på matte.  Anledningen till att vi då använder oss av stereotyper är för att det är enkelt för hjärnan att bearbeta en situation om vi redan har en invand tanke om det sedan tidigare. Saker som ”Hon gråter mycket för att hon är tjej och känslig” kan leda till att kvinnor inte får högre positioner då hon inte anses vara tillräckligt hård. Men män drabbas av dessa förbestämda tankar och handlar om att män är sämre föräldrar, något som påverkat många killar i deras faderskap. Den negativa inställning mot könet möjligheter hindrar alltså båda könen och ett patriarkat gynnar inte någon.

pappa med dotter

För ett jämlikt Sverige

Vi i Sverige är privilegierade på många olika sätt. Vi vår sjukvård tillhör en av de allra bästa i världen som många ser upp till, det är gratis för oss att gå i skolan och vi har möjligheter till att uppnå det mesta här i livet, bara så länge vi vill. Vi har det helt enkelt bra i många avseenden, men det betyder inte att vi inte ska fortsätta utvecklas och bli ett ännu bättre land, tvärt om! Just nu är det jämställdhet som är en het potatis, och en otroligt viktig sådan!

Ur många avseenden så är Sverige ett land som ligger i framkant, och vi som bor här har därför såklart mycket att vara glada över. Och det ska vi vara också! Men samtidigt ska vi inte bli allt för bekväma och nöjda, utan hur bra vissa punkter i vårt samhälle än är så finns det alltid minst lika många som kan förbättras, mer eller mindre akuta sådana. Ett ämne som numer ständigt diskuteras och pratas om är jämställdhet och feminism, och om hur många människor i Sverige kämpar för att vi ska bli ett bra land även inom jämställdhet. Vad kan man göra för att bidra till det, kanske du undrar? Låt oss ta upp tre smarta punkter!

  • Ibland behöver det inte vara så mycket svårare än att man tänker sig för. Att inte ha förutfattade meningar om någonting egentligen. Visst kan det låta lättare sagt än gjort, men alla kan vi börja någonstans. Att inte anta att ens tjejkompis vill ha en hudkräm i födelsedagspresent och ens killkompis aldrig skulle vilja ha det är fel, och faktiskt något som sällan stämmer. Tänk på det till nästa gång!
  • Det är viktigt att tänka på vad man lär folk som är yngre än en. Om man till exempel får barn så är det ens skyldighet som en bra och jämlik förälder att inte behandla sina barn olika efter kön, och låta de själv bestämma hur de känner och tycker. Detta istället för att ge dem något man kallar för tjej- eller killeksaker, tjej- och killfärger och andra befängda uttryck. Det är alltså viktigt att inte forma någon in i dålig genussyn!
  • Debattera och prata om det! På nätet finns det massor av människor som är otroligt duktiga på att vända och vrida på jämställdhet, så att alla kan förstå varför det är viktigt och bör finnas. Oavsett vilken åsikt man har just nu, så ska den alltid stärkas av fakta för att den ska få tyngd. Se till att göra det! Och prata om det. I skolan, på jobbet, med kompisar, med familjen, i hemmet. Det är något som är viktigt för alla!

När det kommer till jämlikhet så har vi i Sverige alltså en liten bit kvar innan allting är bra, och det är något som alla bör ta på allvar och bry sig om, tjejer som killar. För jämlikhet är inget som man är ute efter för tjejers skull enbart, utan för båda könens. Ett misstag som många som är kritiska till just jämställdhet gör.

Sätt männen i köket!

Som kvinna är det tyvärr lätt att bli trött och ledsen över småsaker, och anledningen till detta är inte för att kvinnor är mer känsliga eller något sådant, det är snarare för att kvinnor har stått ut med mäns idioti i flera, flera år. Det kan handla om sådana enkla saker som att hjälpas åt med hemmet. Det är väl självklart någonting både män och kvinnor ska hjälpas åt med? Och visst är det väl så att båda könen är helt och hållet kapabla till att göra detta? Visst är det så. Och med tanke på hur utvecklingen har gått, så är det ju till och med enkelt att ha ordning och pyssla hemma. Tvättmaskin, diskmaskin och mikrovågsugn gör allting otroligt lätt. Numera är det till och med lätt att handla, du behöver inte ens lämna hemmet, och om du inte har koll på det kan du klicka in dig på matkasse.nu, där finns mängder av information och olika alternativ vad gäller matkasse hem. Själv matlagningen är ju inte heller någon konst som bara kvinnor ska hålla på med. Det är ju faktiskt väldigt länge sedan kvinnorna endast stod i köket, och numer finns det mängder av manliga kockar som männen borde inspireras av. Kolla bara på han den nakna kocken, han är ju otroligt populär. Om han kan laga mat, så kan väl alla män göra det?  Det  är hemskt att vissa fortfarande är kvar i det gamla tänket, och inte kan ta in att tider har förändrats och kvinnor kan mer. Läs till exempel denna artikel om Pia Sundhage, som fick höra att “kvinnan ska stå i köket“.  Hemskt!

Lika lön – oavsett kön

Internationella kvinnodagen. En dag som går ut på att hylla och lyfta fram kvinnorna i samhället, och minnas det kvinnor har gått igenom. En dag då vi minns hur kvinnor har kämpat, för att nå så långt som de har gjort idag. En dag som går ut på att slå ett slag för jämställdheten, och se till så alla har lika rättigheter – oavsett kön. Tyvärr är vi inte riktigt där än, utan det kvarstår fortfarande problem vad gäller jämlikhet i samhället. Det är fortfarande stora löneskillnader mellan män och kvinnor, och den skillnaden har inte minskat på trettio år. Det är verkligen sorgligt, och hemskt på många sätt. En av anledningarna att det inte har hänt någonting är att män och kvinnor fortsätter att välja ”mansyrken” och ”kvinnoyrken”.

Mans- och kvinnoyrken

Men vad är egentligen mansyrken? Och vad är kvinnoyrken? Är det omanligt att jobba som sjuksköterska? Är en kvinna som jobbar som snickare manlig? Det är märkligt, det där. Varför är man så insatt på att dela in saker i fack? Skulle du bli förvånad, om ditt tak behövde skottas – och en kvinna kom gående för att ordna jobbet? Kanske, men skulle du ha någonting emot det? Knappast. Icepool.se är ett företag vilket har hand om just snöskottning, och det är antagligen så att det är främst män som jobbar där – men de skulle säkerligen välkomna kvinnor, så länge kvinnorna skötte sitt jobb. Samma sak gäller för män som är sjuksköterskor. Att vara sjuksköterska (sjukskötare en kanske borde säga) som man är fortfarande ovanligt, och det är ett kvinnodominerat yrke. Det handlar väl helt enkelt om att låta folk sköta sitt jobb – och se till deras kompetens snarare än deras kön. Att det ska vara så svårt är märkligt, men för varje år blir det bättre, och vi går ständigt mot ett mer jämställt samhälle.

Företagsledare och styrelser

Att starta ett aktiebolag har varit en större och mer populär tradition hos män mot vad det har varit hos kvinnor. Även om siffrorna hela tiden går mot en större jämlikhet i företagande mellan könen, går framstegen långsamt. Att fler kvinnor borde ta plats inom såväl styrelser som företag är ingen kvinnofråga, utan det är en samhällsfråga. Alla grupper i samhället har nämligen fördelar att hämta när kvinnor och män blir mer jämlika till antalet inom företagsstyrelser. Det behövs blandade perspektiv och erfarenheter.

Våga starta företag

Att starta ett aktiebolag är i grunden varken något typiskt manligt eller något typiskt kvinnligt,. Detta innebär att alla besitter förmågan kring att starta igång en egen verksamhet när man har en bra idé som faktiskt håller måttet. När det gäller det kvinnliga företagandet är det allt fler kvinnor, som när det startar ett företag, gör det under mammaledigheten. Det är då man dels får en inblick i vardagsproblem som angår många, men också då man aktivt söker efter intellektuell stimulans.

 Trög utveckling

Det går trögt i de flesta svenska styrelser när det gäller andelen kvinnor i förhållande mot andelen män. Det är nästan så att man kan tro att kvinnorna av misstag har retuscherats bort för visst kan väl inte verkligheten stämma? Finns det så få kvinnor som det verkar som, skulle samhället tjäna på att ha en högre utvecklingstakt på området.  Det är inte bara i styrelser som de tråkiga siffrorna syns i rapporterna, liknande situation gäller för det kvinnliga företagandet.  Undersökningen och framtagandet av statistiken, kan man läsa mer om här. När det gäller företag står kvinnor för en fjärdedel för ägandet.