Om redplanet.nu

Vi som har gjort den här siten är två genusforskande systrar som lägger stor vikt vid jämlikhet och vilka metoder man kan uppnå denna med. Det tycks som att ju mer vi lär oss desto mer finns det att uppröras över och nya frågor att ställa.

Den här siten vill vi använda som ett forum för att skriva om vad vi lär oss och anser, så att andra feministiska medsystrar ska kunna dra nytta av vad vi får för kunskap genom forskningen och utbildningen.

God läsning!