Så tar läkare makten över sin arbetstid

Många som jobbar inom vården vittnar om dålig flexibilitet inom arbetet och att man inte hinner vila ut mellan passen. Därför är det många läkare och sjuksköterskor som går över till bemanningsföretag. Bemanningsföretagen är också en viktig faktor för att få ut bemanning även till landsbygden. På https://www.medlink.se/hyra-vardpersonal/bemanning-lakare/ kan man […]

Kvinnliga start-ups mer lönsamma

Kvinnliga start-ups är statistiskt sett mer lönsamma än manliga motsvarigheter. Trots det lockas fler investerare till manliga start-ups. Kvinnliga företag värderas till ungefär 20% av männens företag, vilket är en given paradox. Vår rekommendation är att man överlåter redovisning till en redovisningsbyrå, och går istället ”all in” för att utmanda […]

Lönekartläggning visar skillnader i lön

Kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete. Svårare än så kan det inte vara. Tyvärr är skillnaden mellan lön och kön fortfarande närvarande. Ofta beror det inte på att olika kollegor med samma befattning får olika lön beroende på kön, utan snarare att män i högre grad […]

Mer jämställda löner med rätt löneprogram

Vill du öka jämställdheten på företaget? Då är ett bra lönehanteringsprogram ett sätt – då kan du enkelt se alla löner och på vett överskådligt sätt ta reda på hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor.   Med rätt löneprogram på ditt företag, som detta https://aditro.com/sv/loneprogram/, blir det inte […]

Kvinnor går ofta förlorande vid skilsmässa

Oavsett om man är lyckligt gift eller ej så finns det saker som inte går att förutse. Till exempel om det plötsligt blir aktuellt med en skilsmässa. För att rädda upp för båda parter om det kommer till en sådan sak, är det viktigt att diskutera eventuell bodelning och ekonomiska […]

Kvinnor till mansdominerade branscher

Det finns en mängd olika branscher som är mansdominerade. Men för att få en ändring på detta gör flera branscher och företag satsningar för att locka fler kvinnor. I Ekuriren kan man läsa om att man nu försöker locka fler kvinnor till transportsektorn. För att börja få upp intresset anordnade […]

Störst löneskillnader i chefspositioner

Det har sedan länge varit allmänt känt att kvinnor behandlas orättvis på arbetsmarknaden och tjänar mindre än män, trots samma yrkesroll. Detta gäller många olika yrkesroller och branscher, men störst skillnad är det mellan kvinnor och män i chefspositioner. Vi har tidigare skrivit om manliga och kvinnliga attribut, något som […]

Kvinnornas hälsa & männens självmord

Kvinnornas hälsa är nedprioriterad mot mannens – men när 70 procent av självmorden begås av män kanske är det tydligt att någonting inte stämmer angående mäns psykiska hälsa. Var börjar man? Sverige har en bra sjukvård. De flesta får vård i god tid, blir friska och fortsätter med sina liv. Men det […]

Kvinnor gör dubbelt så mycket mer än män

Sorgliga siffror har presenterats från branschorganisationen Livsmedelsföretagen, som visar på att det jämställda land som Sverige gärna vill vara – fortfarande har långt kvar. Det har nämligen visat sig att kvinnor – fortfarande – tar mer än dubbelt så stort ansvar för julmaten än vad män gör. Undersökningen grundar sig […]

Avtalat sambo

Det jämställde samhället är än inte här, det är någonting som inte går att argumentera mot. Det är någonting som även är tydligt på bostadsmarknaden. Som exempel rapporterades det härom året att kvinnor betalar högre ränta än män, någonting som självklart är otroligt trist och orättvist. I en artikel rapporterades […]