Mer jämställda löner med rätt löneprogram

Vill du öka jämställdheten på företaget? Då är ett bra lönehanteringsprogram ett sätt – då kan du enkelt se alla löner och på vett överskådligt sätt ta reda på hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor.

 

Med rätt löneprogram på ditt företag, som detta https://aditro.com/sv/loneprogram/, blir det inte bara enklare, mer effektivt och pålitligt med lönehanteringen. Du dessutom får en bra översikt över lönenivåerna och kan justera för ett mer jämställt företag, där kvinnor och män tjänar lika för lika arbete.

Det är nämligen så att en löneskillnad på närmare 12 procent fortfarande finns mellan män och kvinnor i Sverige. Och efter klockan 16.02 varje dag jobbar kvinnor gratis samt får bara ut 67 procent av mäns pension. För bara några år sedan var lönegapet större men om förändringen fortsätter i denna takt kommer vi inte ha jämställda löner förrän år 2050. Det är över trettio år bort. Mer om detta här.

Lönegapet minskar – men är fortfarande stort – mellan könen

I SVT går det att läsa om hur lönegapet mellan män och kvinnor fortsätter att minska, men att kvinnor ändå fortsättningsvis tjänar i genomsnitt 4000 kronor mindre än män varje månad. De faktorer som påverkar lönen, förutom ditt kön, är om du jobbar i en mansdominerad eller kvinnodominerad bransch, om hur din utbildning värderas, vad för yrke du har och om du jobbar heltid eller deltid. Men trots dessa faktorer finns det en löneskillnad på hela 4,5 procent som inte går att förklara med vare sig statistik eller andra fakta. Det handlar med andra ord om ditt kön.

Lite fakta om löner från Svenska Dagbladet via Medlingsinstitutet är dessa följande:

 

  • Genomsnittslönen under 2016 var 32 800 kronor i månaden.
  • Medianlönen (den mittersta lönen) låg på 29 300 kronor.
  • Tio procent av de yrkesverksamma tjänar sämre än 22 000 kronor.
  • Tio procent tjänar mer än 46 400 kronor i månaden.
  • Kvinnor tjänade i fjol i snitt 88 procent av männens löner.
  • När hänsyn tas till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.
  • Inräknat att kvinnor dessutom har mindre arbetad tid blir kvinnornas inkomster 76 procent av männens.

Kvinnor går ofta förlorande vid skilsmässa

money-1721976_640Oavsett om man är lyckligt gift eller ej så finns det saker som inte går att förutse. Till exempel om det plötsligt blir aktuellt med en skilsmässa. För att rädda upp för båda parter om det kommer till en sådan sak, är det viktigt att diskutera eventuell bodelning och ekonomiska förutsättningar långsiktigt. Det är inte ovanligt att kvinnan är den som går ekonomiskt förlorande ur en skilsmässa. 

Vi har tidigare skrivit om bland annat vikten att bli avtalat sambo, men nu ska det handla om äktenskap och vad som är viktigt att trygga upp för där. Det kan vara lätt att förbise ekonomin, vem som betalar för vad, pension och framtidsutsikter när man är gift. Men om vid eventuell skilsmässa kommer ekonomin aldrig vara sig lik igen.

Ha koll på ekonomin

Det första tipset för att kunna klara sig bättre ekonomiskt om man som gift par skulle drabbas av skilsmässa är att båda parter ska ha koll på ekonomin. Det handlar inte om att man ska ta pengar från den ene, utan om att man båda två ska kunna få det drägligt efter en separation. I kriser förväntas man ta stora och snabba beslut, och vad gäller pengar blir det inte alltid bra. Det gäller att ha kontroll över ekonomin, för att sedan kunna dela upp egendomar och ekonomi så båda parter får en del som känns rätt och rimlig.

Kvinnor får det ofta sämre ekonomiskt

Tyvärr är det så att kvinnor ofta går förlorande. Det kan bero på att kvinnan kanske ofta är hemma med barnen, går ner i arbete och kanske därav inte har så stor koll på den ekonomiska situationen i detalj. Där är det inte sällan gammeldags, där mannen förväntas dra in stålarna och kvinnorna ska vara hemma. Det drabbar enbart kvinnan negativt vid skilsmässa. Om en av parternas inkomst vid en skilsmässa är liten, kan denne få svårt med lån bland annat. Pensionen blir också drabbad. Därför kan det vara bra att försöka göra en deal när man träder in i äktenskap, där bådas ekonomi tryggas, eller att sluta ett pensionsavtal. Båda bidrar ju till det gemensamma livet, men orättvist är om en part ska behöva ge upp en god ekonomi för detta. Det handlar om att bli kompenserad ekonomiskt för det man faktiskt gör och gjort, skriver Aftonbladet i en artikel.

Kvinnor till mansdominerade branscher

Det finns en mängd olika branscher som är mansdominerade. Men för att få en ändring på detta gör flera branscher och företag satsningar för att locka fler kvinnor.

2188533-businesswoman-celebrating

I Ekuriren kan man läsa om att man nu försöker locka fler kvinnor till transportsektorn. För att börja få upp intresset anordnade man i Flen en provkörning av hjullastare, buss och lastbil. Arbetssökande kvinnor kunde alltså komma på evenemanget och testa på de olika transportmedlen, samtidigt som de fick info om behovet av chaufförer på arbetsmarknaden. I transportsektorn finns det nämligen gott om jobb men man vill bryta den mansdominans som finns i dag.

Satsar på ”ladies month”

Det är många branscher där liknande förhållande råder. Även där tar man då och då krafttag för att få fler kvinnor att bli intresserade av att både studera och söka jobb. Ibland gör man till och med så att man endast anställer kvinnor till olika företag under speciella månader. SLA skriver exempelvis om företaget ÅF som under oktober vill uppmärksamma bristen på kvinnliga ingenjörer och därför anställer de endast kvinnor under månaden. Man kallar oktober för ”ladies month” och detta är alltså en nationell satsning där företaget hoppas på att kunna anställa runt 100 kvinnor.

Ta modet till sig

Är man kvinna och vill ge sig in i en mansdominerad bransch kan det alltså finnas stora möjligheter att göra det och man kan till exempel börja med att vända sig till ett bemanningsföretag som Andara för att höra med dem var det behövs fler kvinnor. Sedan gäller det helt enkelt bara att ta mod till sig och söka något nytt. Enligt experter behöver kvinnor generellt bli mycket bättre på att våga söka vissa jobb.

”Kvinnor måste bli modigare, våga tro på sig själva.” Läs mer.

Störst löneskillnader i chefspositioner

4661707-mixed-group-in-business-meetingDet har sedan länge varit allmänt känt att kvinnor behandlas orättvis på arbetsmarknaden och tjänar mindre än män, trots samma yrkesroll. Detta gäller många olika yrkesroller och branscher, men störst skillnad är det mellan kvinnor och män i chefspositioner.

Vi har tidigare skrivit om manliga och kvinnliga attribut, något som egentligen är helt befängt. Attribut borde bestämmas utifrån vem man är som person, inte utifrån vilket kön man har. Det är således en fråga om jämställdhet, där kvinnor återigen behandlas annorlunda och ofta som mindre värda och intelligenta än män. Men återigen kommer kön att spela en roll som ökar klyftorna mellan kvinnor och män. Löneskillnader mellan kvinnor och män är ett problem som funnits länge, men som ändå försiggår där man minst anar det. Denna orättvisa måste politikerna aktivt satsa stenhårt för att sätta stopp för.

Synen på kvinnor i arbetslivet måste förändras

Det är en tydligt gammaldags och felaktig bild av kvinnor som fortfarande florerar på många platser på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan kvinnor och mäns löner syns i många branscher, där kvinnor på samma eller liknande positioner tjänar betydligt mycket mindre än män, något som är fullständigt oacceptabelt. På ledande positioner som chefsroller är skillnaderna störst, rapporterar SCB. Kvinnor värderas helt enkelt inte lika högt som män på arbetsmarknaden och en anledning till att kvinnliga chefer ibland har lägre lön kan bero på att de arbetar i kvinnodominerade branscher, där män anses som mer eftertraktade. Man ska få betalt för det arbete man utför och för den roll man har, inte utifrån vilket kön man tillhör. Det är således tydligt att samhällets ramar fortfarande skapar stora klyftor i arbetslivet.

”Löneskillnaden mellan kvinnor och män är också en värderingsfråga, bara genom att vara man så har man ett högre marknadsvärde än en kvinna, säger hon. Ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen spelar också roll. Nu missgynnas kvinnor vid rekryteringen eftersom många arbetsgivare förutsätter att de ska vara hemma med barn längre än manliga kolleger. Kvinnors lön blir också lägre om de är hemma.” Säger Heike Ekers till Dagens Nyheter.

Kvinnornas hälsa & männens självmord

Kvinnornas hälsa är nedprioriterad mot mannens – men när 70 procent av självmorden begås av män kanske är det tydligt att någonting inte stämmer angående mäns psykiska hälsa. Var börjar man?

Sverige har en bra sjukvård. De flesta får vård i god tid, blir friska och fortsätter med sina liv. Men det jämställdhetär någonting i sjukvården som inte stämmer, och det handlar om skillnader i hur män behandlas i jämförelse med kvinnor. En jämlik hälsa är någonting som regeringen nu ska ta på större ansvar för att alla ska ha bättre vård, men det känns fortfarande som det är långt kvar att gå. Och det är ju bara en av många saker som inte är jämställt i samhället. Kvinnorna får forfarande sämre betalt och ansvarar mer för hemmet – samtidigt är det många män som mår dåligt, men även då kan jämställdhet vara en av anledningarna. Som man är du inte lika välkommen att känna som en kvinna och det har bland annat gjort att exempelvis fler män än kvinnor väljer att avsluta sina liv i förtid, hela 70 procent av alla självmord begås av män.

En kan egentligen säga att vi enbart är jämställda till döden. När det kommer till kostnad för att begravas är det faktiskt ingen skillnad, där betalar män och kvinnor lika mycket. Sen är det självvalt hur mycket en vill lägga på gravsten och kista, där finns det både billiga och lite dyrare alternativ. Läs mer om gravstenar här.

Sedan finns det mycket annat som inte känns helt okej när det kommer till hur begravningar hanteras. För det första är det forfarande en lång väntetid för att få begravas – vilket är väldigt jobbigt för anhöriga. Dessutom är det stora skillnader i begravningsavgifter beroende på var i landet du bor, någonting som dock ska ändras under 2016.

Tjänar du 250 000 kronor om året betalar du 600 kronor i Nynäshamn och 475 kronor i Sorunda. I Övre Älvdals församling hade du betalat 1 900 kronor (76 öre). Dessa skillnader i begravningsavgift ska utjämnas när Svenska kyrkan inför en enhetlig avgift från 2016. Läs mer.

 

Kvinnor gör dubbelt så mycket mer än män

Sorgliga siffror har presenterats från branschorganisationen Livsmedelsföretagen, som visar på att det jämställda land som Sverige gärna vill vara – fortfarande har långt kvar. Det har nämligen visat sig att kvinnor – fortfarande – tar mer än dubbelt så stort ansvar för julmaten än vad män gör.

Undersökningen grundar sig på svenskar som svarat på frågor om julmaten och det framgår att 40657967-rainlight procent av kvinnorna som har frågats i undersökningen säger att de tar “stort eller fullt ansvar” medan enbart 17 procent av männen svarade samma sak. Livsmedelsföretagens VD säger att hon inte är speciellt förvånad över resultatet, eftersom både män och kvinnor har en tendens att bli mer könsmässigt traditionella under högtider och då speciellt under julen. Hon menar även att en anledning kan vara att det har blivit mer jämställt i vardagslivet:

– Vi har fasta strukturer som bygger på att man ska vara jämställd, men så fort man går utanför ramarna ramlar man tillbaka. Det är samma sak under semestern, då blir det mindre jämställt för många. DN

Något av de mest tråkiga när det kommer till situationer som denna, är att många inte ens inser skillnaden i arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Det krävs att både män och kvinnor öppnar ögonen och faktiskt ser hur det allt som oftast är kvinnorna som står i köket och förbereder maten medan männen sitter i vardagsrummet och väntar, bara för att när maten har ätits – sitta kvar medan kvinnorna plockar undan. Det är strukturer som vi människor är så vana  vid att de ibland blir osynliga. När man däremot har börjat se strukturen så är det svårt att missa den, och då är det viktigt att försöka påtala så att också andra ser uppdelningen. Viktigt är det också att komma ihåg att de flesta vill vara jämställda, men ibland är de helt enkelt inte medvetna om att de upprätthåller en ojämställt struktur. Läs gärna mer om ansvaret som kvinnor axlar här.

Avtalat sambo

Det jämställde samhället är än inte här, det är någonting som inte går att argumentera mot. Det är någonting som även är tydligt på betalar med svenska kronorbostadsmarknaden. Som exempel rapporterades det härom året att kvinnor betalar högre ränta än män, någonting som självklart är otroligt trist och orättvist. I en artikel rapporterades det att:

I Västernorrland tjänar kvinnor i genomsnitt 24 503 kronor i månaden. Männen tjänar i genomsnitt 28 747 kronor i månaden. Västernorrländska kvinnor betalar i genomsnitt 12 procent högre ränta än män, och eftersom de har lägre genomsnittlig lön än män betyder det att en högre andel av deras disponibla inkomst går åt till att betala räntekostnader.

 

Detta gäller då främst konsumtionslån men en kan ju inte låta bli att fundera på huruvida det är med ränta när man ser till kvinnors respektive mäns bostadslån. Är det skillnad även där?

Bra program om att förhandla ränta

Det är självklart ens eget ansvar att hantera ränta, någonting annat går inte att konstatera – men det är inte alltid man ens vet att räntan är dålig. I november

Två affärskvinnor

lyfte TV-programmet Malou efter tio just ränta och det blev snart tydligt att många inte alls visste om sina möjligheter att förhandla och hur mycket en faktiskt kan vinna på att omförhandla med banken. Malou har även skrivit en artikel i förhållande till programmen om ekonomi, där hon skriver att hon som 10-åring bestämde sig för att bli feminist eftersom hennes mor alltid fick be hennes pappa om pengar. Varje vecka fick hon pengar i ett kuvert av sin äkta make, någonting som den unge Malou redan då ansåg vara fel. Nu är såklart tiderna förändrade men det är trots det många kvinnor som förlorar när det kommer till ekonomi, speciellt om man är sambo istället för gifta.

Glöm inte att ta fram ett samboavtal

När du flyttar ihop med din pojkvän/flickvän och blir sambo är det lätt att tro att allting delas lika om ni separerar, men det finns sambofällor som en lätt kan hamna i om man inte ser över detaljerna. Hela åtta av tio som är sambo, i åldern 30-35, saknar samboavtal och det är någonting som faktiskt kan vara väldigt riskfyllt. Problemen för de utan samboavtal är vanligast om en av personerna har betalat hela bostaden och står ensam på lånet, då kan den personen du är sambo med kräva en del av ägandet i lägenheten om hen hävdar att lägenheten har köpts för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll vem som faktiskt har betalat, och samma sak gäller med möbler. Om båda står på kontraktet men bara en av er har betalat kontantinsatsen eller lite mer än kontantinsatsen finns en risk att den som betalat mer måste dela dessa pengar vid en bodelning. Det är mycket detaljer att ha i åtanke när en är sambo och det bästa är att kontakt med en juristbyrå när ni flyttar ihop, eller leta fram ett samboavtal som ni kan kopiera. Det brukar finnas att hitta på nätet.

 

Kvinna + väktaryrke = självklart!

vakt väktare ordningsvakt omgjordAtt det här med jämställdhet tar långt tid, det är en underdrift rent utsagt. Föreställ dig till exempel dessa två ord väktare och ordningsvakt, och berätta vad du såg för din inre syn. Låt oss gissa – en man förmodligen. Men det finns faktiskt kvinnliga väktare också.

En väktare behöver inte vara synonymt med en man, det kan vara en kvinna lika väl – för precis som en man så har den kvinnliga väktaren även ordentlig ordningsvakt utrustning så som väst, kängor och batong. För inom yrket gör man inte skillnad på man och kvinna, där är man väktare som gör ett jobb. En kvinna får ingen specialbehandling eller enklare uppgifter för att hon är kvinna, hon får gå igenom precis samma träning och utbildning som vilken man som helts – men trots detta så möts man som kvinnlig väktare av en rad olika fördomar. Till exempel fick Hässleholm sin första kvinnliga väktare så sent som 2001, skriver Kristianstadsbladet.

”Som väktare behöver du ha bra koll vad du ska göra om du hamnar i en tuff och hotfull situation och behöver försvara dig själv” läs hela artikeln här.

Inte ensamt yrke, längre

Att arbeta som väktare är inte något man ska göra om man inte har ett starkt psyke. Man uttsätts dagligen för kränkningar och hotfulla situationer om man arbetar inom ett brottsbelastat område till exempel. Likaså är det viktigt att aldrig ställa sig själv i en situation där man kan skadas. Till exempel är det oftast bara bilburna väktare som arbetar helt ensamma och de väktare och ordningsvakter som rör sig i stan ronderar ofta två och två – plus att man håller kontinuerlig kontakt via radio med hela sin arbetsgrupp. Men så har det inte alltid varit. Väktaryrket fick nämligen se över sina arbetsrutiner ordentligt i slutet av 2011 då en kvinnlig väktare på Häktet i Huddinge attackerades och avled i tjänsten, just på grund av bristande rutiner (källa). Så numera är rutinerna omlagda och inga väktare arbetar längre ensamma i situationer som kan bli hotfulla för dem – och det spelar ingen roll om man är man eller kvinna!

Männen och jämställdhet

Aldrig förr har feminism varit så omtalad. Och hatad. Och älskad. Alla har en åsikt, och debatterna avslöser varandra. Vi lever i världens mest jämställda land. Men vi är inte jämställda. Det är någonting som är ett faktum. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än men, objektifieras fortfarande och har inte samma möjlighet att ta plats i samhället (utan att använda sitt utseende). Det är en skam.  Någonting som man nu dock börjar inse, är att kampen för jämställdhet inte kommer att vinnas – utan männen. Männen är 50 procent av världens befolkning, och utan en förändring i deras tankar kommer feminismen aldrig att segra.

I en artikel från Dagens Nyheter kan man läsa rubriken “Vi män måste bi jämställda”. Någonting som är så sant det kan bli. I artikeln intervjuas Patrick Godanna, en man från Sydafrika som brinner för att få unga män att ändra attityder till våld och sexualitet. Han säger att han tidigare har varit en del av den machokultur som finns i samhället, men att han numera bekämpar den istället. Så här står det i artikeln:

– I Sydafrika anser många män att de äger rätten till kvinnans kropp, och därför sker det så många våldtäkter. Män måste lära sig att betrakta kvinnor som jämlikar. Jag har förstått att även i Sverige har många män en förnedrande syn på kvinnor och även i ert land blir kvinnor våldtagna. Att förändra mäns attityder är en global fråga.

Männens attityd

Han slår huvudet på spiken. Mäns attityder. Och nog är det många som nu ropar ut: inte alla män! Och det är självklart inte alla män som slår, våldtar eller nedvärderar kvinnor. Men däremot har nära på alla kvinnor varit med om det. Det är skillnaden. Så vad ska man göra? Jo, precis som Patrick i artikeln menar, måste männens attityd förändras – och machokulturen måste raderas. Som exempel kan en väg mot jämställdhet vara att jobba för att tillåta männen att känna. I Ted Gärdestads gamla dänga sjunger han “Du har då aldrig trott på tårar, det passar inte för en karl. Om man är över femton vårar finns inga känslor kvar”. Lika aktuellt då som nu. Killar måste också få vara känsliga. Killar måste också få vara sexiga. De har lika mycket rätt att få klä upp sig och vara fåfänga som kvinnor. Stringtrosor är ingenting som är konstigt, men varför inte öppna upp så att alla män ohämmat kan handla stringkalsonger från Williejohn.se till exempel. Det ska vara en självklarhet att ha sexiga underkläder, precis som det är för kvinnor.

En bättre värld

Det finns mycket som ska göras i kampen för jämställdhet, och att välkomna männen i kampen är nog en av de viktigaste sakerna. Vi delar världen och för att leva tillsammans i den måste vi alltid sträva mot samma håll. Det är först när vi har nått jämställdhet som den feministiska kampen kommer att avslutas. Och när vi väl har nått det kommer världen att bli en så mycket bättre plats för alla.

Kampen fortsätter

Ibland blir man så irriterad att det kommer inlägg som går på väldigt hårt. Ett exempel på detta är när man kunde läsa att en av Sveriges starkaste kvinnor Pia Sundhage fick höra att kvinnans plats var i köket. Självklart ledde detta till en irritation och ett inlägg som fick rubriken “sätt männen i köket!“. Och det är lätt att bli irriterad och frustrerad som feminist. Allt för ofta stöter man på män (och tyvärr också kvinnor) som anser att det är jämlikt i samhället och att feminister endast är gormande brudar som är arga. Men kampen behövs, och nu när valet närmar sig är det uppenbart att vi faktiskt har taget ett steg framåt. Feministiskt Initiativ med Gudrun Schyman i spetsen har armbågat sig fram och det finns faktiskt en chans att de tar sig ini  riksdagen. Det är inte heller bara där man kan se hur feminismen blir allt mer aktuell, på sociala medier är frågan ständigt högt på topplistan. Ett av de mest heta konton just nu är Kvinnohat på Instagram. Där får olika feminister lyfta olika frågor som de tycker är viktiga i frågan och ibland får de lovord bland kommentarerna men ibland motstånd. Det är många som har åsikter kring ämnet helt enkelt.

Oeniga feminster

Det är tyvärr dock sprickor inom feminismen, och nog är det så att alla vill nå samma sak, men dessvärre är folk inte överens om vilka vägar som är rätt att gå. Detta gör sig extra tydligt på sociala medier, och det kan i tid ochotid bli väldigt hett och nära på en hatisk stämning. Ett exempel man kan ta var då journalisterna, politikerna och debattörerna Joakim Lamotte, Gustav Fridolin och Navid Modiri “kom ut” som feminister. Detta i samband med att de blivit pappor, och insett vilka problem deras döttrar hade framför sig. Detta skulle man kunna tycka är en bra ska, men istället reagerade många feminister negativt och ansåg att dessa män inte kan ha någon aning om vad de pratar om eftersom de aldrig själva varit kvinna.

Reaktioner som dessa skapar klyftor i både samhället och bland feminismen och måste sluta snarast. Sanna Lundell har uttryck det snyggt, läs gärna hennes debattartikel här.